Warszawa opiekuje się dziećmi z rozbitych rodzin

Warszawa opiekuje się dziećmi z rozbitych rodzin

Każde dziecko ma prawo do wychowywania się w rodzinie. Jeśli rodzice nie mogą lub nie chcą opiekować się dzieckiem, miasto zapewnia im opiekę w ramach programu pieczy zastępczej.

„Dziecko odebrane rodzicom to zawsze tragedia dla każdej ze stron. Dlatego w Warszawie robimy, co możemy, żeby dzieci trafiały do rodzin zastępczych, gdzie będą miały zapewnioną najlepszą opiekę. Jednak wciąż nam brakuje zawodowych opiekunów. Zachęcam Państwa do zapoznania się z miejską ofertą dla rodzin zastępczych” – podkreśla Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Program pieczy zastępczej w Warszawie obejmuje około 2100 dzieci. 1400 z nich mieszka w rodzinach zastępczych i domach dziecka, a 700 pozostaje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – w Warszawie jest ich 54. Co ważne, od 2021 roku w Warszawie nie ma dużych domów dziecka.