Niezwykłe inicjatywy policjantów z Żabiej Woli: od profilaktyki do świętowania Dnia Świadomości Autyzmu

Niezwykłe inicjatywy policjantów z Żabiej Woli: od profilaktyki do świętowania Dnia Świadomości Autyzmu

W Posterunku Policji w Żabiej Woli, funkcjonariusze aktywnie angażują się w różnorodne projekty prowadzone przez lokalne placówki edukacyjne. Ostatnio, jedno z takich działań obejmowało spotkanie dzielnicowego z przedszkolakami, podczas którego rozmawiano o bezpieczeństwie. Dodatkowo, drugi z dzielnicowych wraz z kierownikiem jednostki, brał czynny udział w wydarzeniu zorganizowanym na cześć Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Takie spotkania są doskonałą platformą do poznania problemów lokalnej społeczności oraz dyskusji na temat bezpieczeństwa.

Program „Dzielnicowy bliżej nas” ma na celu uspołecznienie działań Policji i budowanie relacji opartych na zaufaniu pomiędzy policjantami a społecznością lokalną. Dzielnicowi z Posterunku Policji w Żabiej Woli nieustannie dążą do realizacji tych celów poprzez organizację regularnych działań profilaktycznych dla różnych grup społecznych. Najnowsza inicjatywa obejmowała współpracę z placówkami oświatowymi.

W ramach tej współpracy, odbyło się spotkanie policjantów z grupą ponad stu dzieci w przedszkolu „Słoneczko”. Podczas zajęć, najmłodsi mieszkańcy gminy mieli możliwość uczestniczyć w prelekcji na temat bezpieczeństwa drogowego. Dzielnicowy wyjaśniał dzieciom, jakie działania są niedozwolone i jakie mogą pomóc uniknąć wypadków. Szczególną uwagę położył na potrzebę ostrożności podczas korzystania z dróg jako pieszych i zachęcał do noszenia elementów odblaskowych.

Kolejnym ciekawym przedsięwzięciem była obecność innego dzielnicowego oraz Kierownika Posterunku na wydarzeniu organizowanym przez Szkołę Podstawową w Ojrzanowie w związku ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. Funkcjonariusze aktywnie włączyli się w „Niebieskie Igrzyska”, uczestnicząc w różnych konkurencjach edukacyjnych i integrujących osoby w różnym wieku. To niecodzienne doświadczenie przyczyniło się do lepszego zrozumienia potrzeb społeczności lokalnej i z pewnością przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.