Zgłoszenia do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego – poszukiwanie najlepszej książki historycznej roku

Zgłoszenia do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego – poszukiwanie najlepszej książki historycznej roku

Na szesnastą edycję konkursu na najwybitniejszą pozycję historyczną ubiegłego roku, organizowanego przez miasto stoliczne Warszawa pod patronatem Kazimierza Moczarskiego, można składać zgłoszenia do 13 maja. Zwycięzca otrzyma nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale również sumę 50 tys. złotych oraz statuetkę. Od aktualnej edycji, także autorzy dzieł nominowanych do nagrody będą honorowani premią pieniężną.

Prace, które mogą być zgłoszone do rywalizacji, to autorskie książki poruszające tematykę historyczną, a także dzienniki, pamiętniki i edycje źródłowe. Organizatorzy pragną promować nie tylko literaturę o charakterze naukowym, ale również te publikacje, które potrafią przybliżyć historię szerokiemu kręgowi odbiorców. Mają nadzieję, że zgłoszone zostaną tytuły idące w ślady Kazimierza Moczarskiego, znanego z „Rozmów z katem”.

W tym roku po raz pierwszy przewidziano nagrody dla autorów nominowanych dzieł. Spośród wszelkich zgłoszeń, jury wyselekcjonuje pięć nominacji, które zostaną przedstawione czytelnikom „Gazety Wyborczej”. Autor lub autorka zwycięskiego tytułu otrzyma 50 tys. złotych i statuetkę „Temperówkę Kazimierza Moczarskiego”, zaprojektowaną przez Jacka Kowalskiego, profesora warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pozostali nominowani otrzymają po 10 tys. złotych. Ceremonia wręczenia nagród planowana jest na jesień.

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego została ustanowiona w grudniu 2018 roku uchwałą Rady Warszawy jako kontynuacja inicjatywy z 2009 roku, mającej na celu nagradzanie najlepszych książek dotyczących historii Polski od czasów odzyskania niepodległości w 1918 roku aż do chwili obecnej. Organizatorem i fundatorem Nagrody jest miasto stolica Warszawa we współpracy z Domem Spotkań z Historią oraz Fundacją im. Kazimierza i Zofii Moczarskich. Biblioteka Narodowa pełni rolę partnera wydarzenia, zaś patronat medialny sprawuje „Gazeta Wyborcza”.

Patronem Nagrody jest Kazimierz Moczarski – znany dziennikarz, prawnik, demokrata, społecznik i żołnierz Armii Krajowej. Po wojnie spędził 11 lat w więzieniu za działalność antykomunistyczną. Jego najbardziej znanym dziełem są „Rozmowy z katem”, będące zapisem rozmów z Jürgenem Stroopem, który zarządzał likwidacją warszawskiego getta.

W przeszłości laureatami Nagrody byli między innymi Timothy Snyder, Marcin Zaremba, Alexandra Richie, Karol Modzelewski, Olga Linkiewicz, Jerzy Kochanowski, Grzegorz Piątek i Anna Wylegała. W poprzedniej edycji Nagroda przypadła Sławomirowi Łotyszowi za książkę „Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku”.

Decyzje o przyznaniu nagród podejmuje jedenastoosobowe jury pod przewodnictwem prof. Andrzeja Friszke. W skład jury wchodzą również prof. Antoni Dudek, prof. Dobrochna Kałwa, prof. Barbara Klich-Kluczewska, prof. Jan Kofman, dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, prof. Anna Landau-Czajka, dr Anna Machcewicz, dr Tomasz Makowski, Małgorzata Szejnert oraz Andrzej Wielowieyski.