Ogólnopolska akcja kontrolno-prewencyjna "PRĘDKOŚĆ" prowadzona przez policję 19 kwietnia

Ogólnopolska akcja kontrolno-prewencyjna "PRĘDKOŚĆ" prowadzona przez policję 19 kwietnia

19 kwietnia stał się dniem, w którym na terenie całego kraju funkcjonariusze policji przeprowadzają szeroko zakrojone działania kontrolno – prewencyjne pod szyldem „PRĘDKOŚĆ”. Również ulice stołecznego miasta nie zostały pominięte w tym procesie – zasady ruchu drogowego będą tam pilnować funkcjonariusze, szczególnie dbając o egzekwowanie przepisów dotyczących ograniczeń prędkości od kierowców.

Choć zadaniem funkcjonariuszy jest zwracanie uwagi na każde działań sprzecznych z prawem, to 19 kwietnia ich szczególna uwaga skupia się na PRZEKROCZENIACH DOPUSZCZALNEJ PRĘDKOŚCI. To dzięki nim Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji ma możliwość realizowania ogólnopolskich działań „PRĘDKOŚĆ”.

Policja podczas kontroli statycznych korzysta z mierników prędkości działających na zasadzie lasera. W trakcie kontroli dynamicznych do wykrywania naruszeń przepisów ruchu drogowego służą im radiowozy, zarówno te oznakowane, jak i nieoznakowane, wyposażone w specjalistyczne wideo rejestratory. Nie zabrakło tu także „SPEED” – grupy, której zadaniem jest zwalczanie agresywnych zachowań na drogach.

Prędkość pojawia się jako jedna z głównych przyczyn tragicznych wypadków na drogach. Każde przekroczenie dozwolonej prędkości, a szczególnie na terenach zabudowanych czy w pobliżu przejść dla pieszych, znacząco zwiększa ryzyko powstania niebezpiecznej sytuacji. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem pieszego, nadmierna prędkość może znacznie obniżyć szanse na jego przeżycie.