Fascynujące odkrycia archeologiczne ze średniowiecza na budowie bemowskiego odcinka metra

Fascynujące odkrycia archeologiczne ze średniowiecza na budowie bemowskiego odcinka metra

Na terenie budowy bemowskiego fragmentu linii M2 natrafiono na fascynujące artefakty, ukazujące obraz codziennego życia mieszkańców podwarszawskich osad z XV wieku, epoki panowania Władysława Jagiełły. Wśród znalezisk archeologicznych znajdują się zdobione fragmenty ceramiki, kości zwierząt oraz osełka.

Aktualnym miejscem tych wyjątkowych odkryć jest teren prac przy Stacji Techniczno-Postojowej Karolin. Podczas prowadzenia robót ziemnych, pracownicy budowy ujawnili dwa ciemniejsze obszary ziemi, które okazały się być dwoma starodawnymi jamami śmietniskowymi o średnicy mniej więcej dwóch metrów.

Bez przerywania prac, detaliczne badanie znalezisk podjęli eksperci z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, pełniący rolę nadzorujących całą inwestycję pod kątem możliwości odnajdywania dowodów dawnej historii. Dr Wojciech Borkowski z PMA podkreślił, że znaleziska na terenie Karolin datuje się na okres między XIV a połową XVI wieku. Z pierwszych analiz wynika, że dawniej te jamy pełniły rolę miejsc, do których wrzucano odpadki ze sprzątania okolicznych gospodarstw.

Do znalezisk z pierwszej jamy należą dwa typy ceramiki – codziennego użytku, prawdopodobnie wykonanej przez lokalnego garncarza, oraz luksusowej, zdobionej listwami i żłobkowaniem, służącej jako zastawa stołowa podczas gościnnych biesiad czy świątecznego gotowania. Wśród odkryć odnaleziono również resztki domowych zwierząt oraz piaskowcową osełkę wykorzystywaną do ostrzenia sierpów lub noży. Fragmenty glinianej polepy wskazują na prawdopodobną lokalizację wiejskiej chaty.

Ponadto, w pierwszej jamie odnaleziono także fragmenty węgla drzewnego, co pozwoli na ustalenie rodzaju drewna używanego do przygotowywania posiłków. Druga jama ujawniła natomiast artefakty pochodzące z XV wieku, epoki króla Władysława Jagiełły. Są to głównie fragmenty ceramiki kuchennej, na której gotowano, lecz nie podawano potraw. Wyjątkową wartość tych znalezisk stanowią zachowane na nich pozostałości pokarmów, które po specjalistycznej analizie pozwolą zestawić menu mieszkańców późnego średniowiecza.

Archeolodzy zaznaczają, że niektóre z odkrytych naczyń mogą być zrekonstruowane, dzięki pasującym do siebie fragmentom. Po przeprowadzeniu prac czyszczenia i składania, trafią one do zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, gdzie zostaną zaprezentowane na wystawie organizowanej na zakończenie budowy drugiej linii metra.