Wystawa plenerowa – „Przedsiębiorczość dla pozytywnego wpływu społecznego”

Wystawa plenerowa – „Przedsiębiorczość dla pozytywnego wpływu społecznego”

Tytuł wystawy plenerowej, którą można obecnie zobaczyć przy Centrum Przedsiębiorczości Smolna na Powiślu, brzmi „Przedsiębiorczość dla pozytywnego wpływu społecznego”. Na piętnastu planszach przedstawione są zasady ekonomii wpływu społecznego oraz wybrane warszawskie przedsiębiorstwa.

Osoby odwiedzające tę wystawę będą miały możliwość dowiedzenia się, czym są startupy wpływające pozytywnie na świat, jak wpisują się w koncepcję zielonej gospodarki, jakie trendy obserwuje się wśród inwestorów oraz czym jest ekonomia współdzielenia. Będą miały także okazję zapoznać się z 17 celami zrównoważonego rozwoju ustanowionymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ponadto, zaprezentowane zostaną wybrane warszawskie startupy, takie jak BreadPack, specjalizujący się w produkcji jadalnych opakowań dla gastronomii, Apollo, tworzący „kurczaka” roślinnego z wykorzystaniem fasoli, firma odzieżowa Intu, która działa w sposób cyrkularny, oraz Karmnik, zajmujący się sprowadzaniem zdrowej żywności od rolników z Podlasia. Wizytujący będą mieli również okazję zobaczenia założycieli i założycielek tych przedsiębiorstw.

„Wzrasta znaczenie zrównoważonego rozwoju, a wraz z nim wrażliwość na współodpowiedzialność i aspekty środowiskowe. Prowadzone przez nas w Warszawie działania wpisują się w ten nurt. Pracujemy na przykład nad tak istotnymi rozwiązaniami społecznymi, jak dobra jakość edukacji, równość płci czy czysta i dostępna energia. Staramy się także stworzyć warunki dla utalentowanych przedsiębiorczyń i przedsiębiorców w rozwijaniu innowacyjnych pomysłów biznesowych, które pozytywnie wpływają na jakość życia nas wszystkich” – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w stołecznym ratuszu.