Podsumowanie loterii PIT w stolicy

Podsumowanie loterii PIT w stolicy

Tegoroczna loteria PIT w Warszawie przyniosła częściową odpowiedź na pytanie dotyczące wpływu podatku PIT na miejski budżet. Miasto otrzymało blisko 36,5 tysiąca zgłoszeń.

Loteria miejska rozpoczęła się w styczniu i trwała do końca maja. Aby wziąć w niej udział, wystarczyło w deklaracji podatkowej PIT za 2022 rok wskazać Warszawę jako miejsce zamieszkania. W rezultacie loterii wpłynęło prawie 36,5 tysiąca zgłoszeń, z czego 4 tysiące osób zadeklarowało rozliczenie się w Warszawie po raz pierwszy. Choć ta liczba może wydawać się niewielka w porównaniu z populacją stolicy, która przekracza 2 miliony mieszkańców, warto zwrócić uwagę na łączną wysokość odprowadzanego przez tych 4 tysiące nowych podatników PIT.

Biorąc pod uwagę dochody z PIT w Warszawie w 2023 roku oraz liczbę podatników, każda osoba rozliczająca się z fiskusem w stolicy przekazuje średnio 4,25 tysiąca złotych do miejskiego budżetu. Dodatkowe 4 tysiące podatników oznacza zatem dla miasta dodatkowe 17 milionów złotych w budżecie stołecznym – tylko w ciągu jednego roku.