Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg

Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg

Zamierzenia Tramwajów Warszawskich obejmują przetarg na projekt przebudowy głównej trasy, która łączy Muranów, Nowolipki i Żoliborz. Prace objąć będą również obszar Stawek oraz ronda Zgrupowania AK „Radosław”.

Przetarg ogłoszony przez Tramwaje Warszawskie dotyczy projektu, który nie tylko zakłada modernizację torów tramwajowych. Ale także wprowadzenie zmian w organizacji ruchu dla samochodów, rowerów i pieszych. Planowane jest rozpoczęcie inwestycji w roku 2028.

Tradycyjny tłuczeń używany do wypełniania torów zostanie zastąpiony zielonym rozchodnikiem, którego sadzenie przez tramwajarzy staje się coraz popularniejsze, nawet w centrum miasta.

Koncepcja zmian dla alei Jana Pawła II zakłada również zwiększenie powierzchni pasów zieleni wzdłuż torów. Dotychczas, brakowało tam zieleni, ponieważ jezdnie sięgały niemal do szyn. Aleja została pierwotnie zaprojektowana w latach 40. jako trasa północ-południe o trzech pasach ruchu. Łączna długość zielonych torów na Jana Pawła II i ulicy Stawki wyniesie 3000 metrów.