Akcja "Bezpieczny Rowerzysta 2024" na stołecznych drogach w dniach 6-7 maja

Akcja "Bezpieczny Rowerzysta 2024" na stołecznych drogach w dniach 6-7 maja

W dniach od 6 do 7 maja 2024 roku, na ulicach stolicy przeprowadzane są specjalne czynności prewencyjno-kontrolne pod nazwą „Bezpieczny Rowerzysta 2024”. Te działania mają za priorytetowe zadanie zwiększenie bezpieczeństwa cyklistów korzystających ze stołecznych dróg.

Jednak przestrzeganie regulacji ruchu drogowego to nie całość odpowiedzi na pytanie, jak uniknąć potencjalnie niebezpiecznej sytuacji na drodze. Nawet jeżeli my sami przestrzegamy wszystkich zasad, nie oznacza to, że inni uczestnicy ruchu robią to samo. Różne czynniki takie jak rozproszenie uwagi, presja czasu czy po prostu zmęczenie mogą prowadzić do powstania ryzyka kolizji. Kluczowa na drodze jest wzajemna empatia i tolerancja oraz umiejętne ograniczenie zaufania do innych użytkowników dróg.

W ramach realizacji założeń „Programu działań Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów na terenie działania Komendy Stołecznej Policji na lata 2024 – 2026”, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KSP w dniach 6 – 7 maja 2024 roku intensyfikują działania prewencyjno – kontrolne pod szyldem „Bezpieczny Rowerzysta 2024”. Głównym celem jest zminimalizowanie naruszeń przepisów przez użytkowników dróg, zwłaszcza w relacji kierowca-rowerzysta, np. nieprzepuszczanie rowerzystów na przejazdach rowerowych. Funkcjonariusze reagują na wykroczenia popełniane przez kierowców, ale także na niewłaściwe postępowanie rowerzystów, jak na przykład korzystanie z jezdni mimo dostępności ścieżki rowerowej lub nieustępowanie pierwszeństwa pieszym.

Stosunkowo wysoka jest nadal liczba ofiar śmiertelnych i rannych wśród kierujących rowerami. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku na terenach stołecznego garnizonu miało miejsce aż 36 wypadków drogowych z udziałem cyklistów, w których życie straciły dwie osoby, a 32 zostały ranny. W porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku, oznacza to wzrost liczby wypadków o 19%, osób rannych o 18% oraz ofiar śmiertelnych o dwie osoby.

Kierowcy muszą zaakceptować obecność rowerzystów na drodze. Z drugiej strony, rowerzyści muszą mieć na uwadze, że przepisy ruchu drogowego dotyczą również ich.