Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa – wady i zalety rozwiązania

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa – wady i zalety rozwiązania

Co do zasady po zawarciu związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Od tego momentu z mocy prawa tworzy się majątek wspólny małżonków. Nie zawsze jednak się tak dzieje.

Czasem z różnych powodów małżonkowie podejmują decyzję, że w ich małżeństwie obowiązywać będzie inny rodzaj stosunków majątkowych, którą często jest rozdzielność majątkowa. To rozwiązanie, które oprócz korzyści ma także wady, o których rzadko się wspomina.

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona na dwa sposoby. Pierwszym jest rozdzielność majątkowa orzekana przez sąd. Drugim jest zawarcie notarialnej umowy, w której strony ustalają, iż w ich małżeństwie nie będzie obowiązywać wspólność, a rozdzielność majątkowa.

Często sądowa rozdzielność poprzedza sam rozwód, gdyż jest to pewnego rodzaju przymusowa sytuacja, w której się znalazł jeden z małżonków. W przypadku rozdzielności majątkowej zawieranej u notariusza w formie umowy obie strony zgadzają się na ten stan. Umowę majątkową małżeńską notarialną można zawrzeć zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego jak i w jego trakcie.

W pierwszym wypadku określana jest jako intercyza, w drugim jako umowa majątkowa małżeńska. Bez względu na sposób ustanowienia rozdzielności, rozwiązanie to ma swoje wady i zalety.

Zalety rozdzielności majątkowej 

Rozdzielność majątkowa pozwala na większą swobodę w dysponowaniu finansami każdego z małżonków. Każdy z małżonków posiada własny majątek, którym dysponuje. Może to robić bez wiedzy i zgody współmałżonka.

Niezależność finansowa, którą daje rozdzielność, sprawia, że staje się atrakcyjnym rozwiązaniem majątkowym w małżeństwie. Kolejną z zalet rozdzielności jest ochrona przed długami małżonka.

W przypadku wspólnego majątku każdy z małżonków odpowiada za wspólnie jak i osobno zaciągnięte zobowiązania współmałżonka. To sprawia, że w przypadku rozdzielności, gdy małżonek zaciągnął kredyt, drugi małżonek nie będzie zobligowany do jego spłaty. Warto również wspomnieć nie tylko o niezależności finansowej, którą zapewnia rozdzielność.

W sytuacji, gdy w małżeństwie obowiązuje rozdzielność, małżonkowie mogą łatwiej dokonać podziału majątku. Wszystko to dzięki temu, że na skutek rozdzielności każdy z małżonków posiada majątek osobisty.

Wady rozdzielności majątkowej

Mimo iż rozdzielność majątkowa pozwala na większą swobodę dysponowania majątkiem małżonków, ma także swoje negatywne skutki. Podczas wspólnoty majątkowej małżonkowie mogą zaciągać wspólne zobowiązania.

To oznacza w przypadku kredytów sumowanie wspólnych zarobków, co może zwiększyć zdolność kredytową. Jeśli w małżeństwie obowiązuje rozdzielność, do oceny zdolności kredytowej brane są pod uwagę wyłącznie dochody jednego małżonka, który stara się o kredyt. Poza tym małżonkowie z rozdzielnością nie mają możliwości wspólnego rozliczenia podatku, co w przypadku, gdy jedno z małżonków zarabia więcej, a drugie zdecydowanie mniej może nie być korzystne. Kolejną wadą rozdzielności jest brak możliwości uzyskania renty rodzinnej w przypadku śmierci jednego z małżonków.

Dobrze jest rozważyć wszystkie za i przeciw, zanim zdecydujemy się na rozdzielność. W przypadku wątpliwości warto zasięgnąć porady dobrego prawnika od prawa rodzinnego Warszawa, który pomoże wybrać korzystne dla nas rozwiązanie.

Artykuł powstał we współpracy z https://www.rozwod-warszawa.pl/.