Śladem równości: marsz na rzecz osób z niepełnosprawnością pod egidą "Polski 2050"

Śladem równości: marsz na rzecz osób z niepełnosprawnością pod egidą "Polski 2050"

Pod przewodnictwem „Polski 2050” Szymona Hołowni, odbył się marsz obchodzony pod sloganem „Wszyscy jesteśmy RÓWNOWAŻNI”. W czwartek, uczestnicy parady przemaszerowali z Parku Świętokrzyskiego do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Marszem wyrażono solidarność z osobami z niepełnosprawnościami, a jego uczestnikami były dziesiątki ludzi, w tym osoby niepełnosprawne. Charakterystycznym elementem stroju uczestników były żółte koszulki, a niektórzy pchali puste wózki – symbolizujące osoby, które mogą w przyszłości doświadczyć niepełnosprawności.

Łukasz Krasoń, kandydujący z ramienia Trzeciej Drogi i Polski 2050, który sam jest osobą z niepełnosprawnością, po marszu zorganizował briefing. Podczas spotkania podkreślił uniwersalny charakter tematu niepełnosprawności. Mówił o tym, jak istotny jest sprawnie działający system wsparcia dla osób niepełnosprawnych, nie tylko dla tych, którzy już dziś doświadczają niepełnosprawności lub są ich rodzinami. Krasoń podkreślił, że taki system jest niezbędny dla wszystkich, także dla tych obecnie zdrowych – ze względu na nieprzewidywalność i kruchy charakter naszego życia i zdrowia.

Dodatkowo, Krasoń zaznaczył, że osoby niepełnosprawne potrzebują systemu, który je zauważa i wsparcia w trudnych chwilach. To właśnie te aspekty były głównym motywem marszu, zaś jego kampania wyborcza oraz postulaty Trzeciej Drogi i Polski 2050 Szymona Hołowni opierają się na tych samych wartościach. Zwrócił również uwagę na główne postulaty dotyczące kwestii niepełnosprawności Trzeciej Drogi – stworzenia asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami oraz miejsc umożliwiających rozwój osobom niepełnosprawnym.