Przemiana miejska na horyzoncie: Rezydenci Warszawy pragną zmiany na Placu Żelaznej Bramy

Przemiana miejska na horyzoncie: Rezydenci Warszawy pragną zmiany na Placu Żelaznej Bramy

Rozważmy możliwość przechodzenia przez ulicę Marszałkowską od Placu Żelaznej Bramy do Ogrodu Saskiego. Zamiast parkingu przed pałacem Lubomirskich, wyobraźmy sobie skwer z fontanną i miejscem na spotkania. Są to wizje transformacji obszaru wokół głównego placu Śródmieścia, które przedstawili mieszkańcy Warszawy podczas dyskusji i warsztatów dotyczących przyszłości tego miejsca.

Marlena Happach, dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego miasta Warszawa, mówi o planach zmiany Placu Żelaznej Bramy. Poprzez przywrócenie przejścia dla pieszych na Osi Saskiej, będzie można przejść z osiedla Za Żelazną Bramą przez Marszałkowską do głównej alei Ogrodu Saskiego w kierunku placu Piłsudskiego. Planowane przejście z sygnalizacją świetlną miałoby szerokość od 13 do 16 metrów i przewidziano by tam również przejazd rowerowy po stronie północnej, co było kontynuacją istniejącego spacerowego charakteru Osii Saskiej.

Dawne miejsce, gdzie kiedyś stała Żelazna Brama, która nadała nazwę placu, jest obecnie planowane jako przejście dla pieszych w pasie zieleni pomiędzy jezdniami ulicy Marszałkowskiej. Projekt ten ma na celu odnowienie trzech placów, które mają stanowić serce miasta. Na Placu Żelaznej Bramy przewidziano więcej drzew i nawierzchni mineralnej. Wizje obejmują również miejsce na spotkania lub instalacje rzeźbiarskie, sceny lub fontanny.

W ramach projektu Nowe Centrum Warszawy, który ma na celu poprawę jakości przestrzeni miejskich poprzez ich zazielenienie i zwiększenie bezpieczeństwa i wygody dla pieszych oraz rowerzystów, trzy sąsiadujące place będą rozważane wspólnie. Zgodnie z tą koncepcją, najpierw opracowany został plan na plac Teatralny, następnie Bankowy, a teraz Plac Żelaznej Bramy – mówi Wojciech Wagner, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Koncepcja MAU Architecture & Urbanism zakłada wielką zmianę pomiędzy klasycystycznym pałacem Lubomirskich a pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Aktualny parking miałby być przekształcony w zieloną i reprezentacyjną przestrzeń. W centralnej części planowanego ogrodu w stylu francuskim mogłaby znaleźć się fontanna. Inne propozycje obejmują ustawienie rzeźby przypominającej o historii pałacu Lubomirskiego, który został obrócony w 1970 roku, aby zamknąć Oś Saską.

Rejon pomnika Tadeusza Kościuszki zostanie ożywiony różnymi aktywnościami. Architekci proponują tam scenę na spektakle teatralne, potańcówki czy kameralne koncerty z widokiem na fontannę oraz pałac Lubomirskich. Są tam także miejsca na rekreacyjną polanę ze stołami piknikowymi. W centralnej i zielonej części Placu Żelaznej Bramy mogłoby powstać założenie wodne (sadzawka) z przestrzenią integracji wielopokoleniowej z siedziskami, leżakami, polaną rekreacyjną, stołami do ping ponga czy do gry w szachy.

Projektowana transformacja placu jest teraz dopracowywana i uzgadniana z odpowiednimi jednostkami miejskimi jako część projektu Nowe Centrum Warszawy.