Policjantka z Piaseczna edukuje przedszkolaki: bezpieczeństwo na drodze i funkcjonowanie numeru alarmowego 112

Policjantka z Piaseczna edukuje przedszkolaki: bezpieczeństwo na drodze i funkcjonowanie numeru alarmowego 112

W przedszkolu w Piasecznie odbyła się edukacyjna pogadanka profilaktyczna, którą prowadziła miejscowa policjantka. Dzieci w trakcie tych zajęć miały możliwość zgłębienia wiedzy na temat prawidłowych zachowań oraz dowiedzieć się, jak wygląda praca policjanta. Przedszkolaki otrzymały też cenne wskazówki, jak i kiedy powinni wezwać pomoc.

Niezwykle ważnym elementem prelekcji była część dotycząca zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Mundurowa wyjaśniła dzieciom, co to jest przejście dla pieszych oraz jakie powinno być ich zachowanie na nim. Podkreślała również, że przejście dla pieszych to przestrzeń, gdzie mogą one bezpiecznie przenosić się na drugą stronę jezdni, ale wymaga to szczególnej ostrożności. Dzieci dowiedziały się także o regułach korzystania z przejść z sygnalizacją świetlną i bez niej. Zajęcia były pełne entuzjazmu i aktywnego udziału dziecka, które zdobywało umiejętności zapewniające bezpieczne poruszanie się po drodze.

Omówienie działania numeru alarmowego 112 to kolejne kluczowe zagadnienie poruszone podczas pogadanki. Przedszkolaki nauczyły się, w jakich sytuacjach i jak powinny korzystać z tego numeru oraz jak przekazywać istotne informacje. Policjantka podkreślała, że numer 112 to coś, co dzieci powinny zapamiętać na wypadek nagłych zdarzeń. Wszyscy małymi słuchaczami z entuzjazmem uczestniczyli w ćwiczeniach mających na celu utrwalenie numeru alarmowego. Edukatorka ostrzegała dzieci przed kontaktowaniem się z nieznajomymi osobami i za pomocą praktycznych przykładów pokazała jakie zachowania są bezpieczne w podobnych sytuacjach. Wyjaśniła również co powinno zrobić dziecko, jeżeli zgubi się.

Prezentacja ekwipunku policyjnego cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród przedszkolaków. Mieli oni także okazję dowiedzieć się, jak wygląda mundur policjanta oraz jakie narzędzia są niezbędne do wykonywania policyjnej służby.