Pamięć o powstaniu w getcie warszawskim utrwalana przez akcję Żonkile: nabór wolontariuszy trwa do 12 lutego

Pamięć o powstaniu w getcie warszawskim utrwalana przez akcję Żonkile: nabór wolontariuszy trwa do 12 lutego

Nabór do wolontariatu w ramach tegorocznej edycji akcji Żonkile, która jest hołdem dla pamięci o powstaniu w getcie warszawskim, można zgłaszać do 12 lutego. W trakcie wydarzenia, które odbędzie się 19 kwietnia na ulicach Warszawy, planowane jest wręczenie dwumilionowego żonkilu.

Organizatorzy w tym roku postanowili podzielić proces rekrutacji na dwa etapy adresowane do różnych grup wiekowych. Jedna ścieżka rekrutacji skierowana jest do indywidualnych wolontariuszy, którzy ukończyli 18 lat. Druga ścieżka, zwana instytucjonalną, przeznaczona jest dla młodszych uczestników akcji i obejmuje grupy z szkół z całej Polski, a także bibliotek i innych placówek kulturalnych.

Indywidualna rekrutacja będzie trwała do 12 lutego, natomiast nabór instytucjonalny rozpocznie się 14 lutego i potrwa do połowy kwietnia. Wolontariat indywidualny będzie poprzedzony szeregiem działań edukacyjnych – warsztatami komunikacyjnymi, wykładami i spacerami edukacyjnymi, które pozwolą zgłębić historię polskich Żydów oraz zrozumieć wojenną przeszłość Warszawy. Dla instytucji biorących udział w obchodach rocznicy powstania przygotowano oddzielny program edukacyjny.

Osoby chcące wziąć udział w akcji mogą złożyć swój wniosek poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie polin. Należy tam również wskazać preferowaną datę spotkania informacyjnego (na platformie zoom), podczas którego przedstawiciele muzeum opowiedzą o szczegółach wolontariatu.

Żonkil stał się symbolem pamięci o powstaniu za sprawą Marka Edelmana – jednego z ocalałych z getta i ostatniego dowódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej. Każdego 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Akcja Żonkile, organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ma na celu upowszechnienie tego symbolu i rozszerzenie świadomości społeczeństwa na temat powstania.

Akcja Żonkile to nie tylko inicjatywa mająca na celu upamiętnienie powstania w getcie warszawskim, ale także budowanie społeczności opartej na zasadach wzajemnego szacunku i tolerancji.

W 1940 r. Niemcy zamknęli prawie pół miliona Żydów w zamkniętym murem getcie warszawskim. Cierpiący z powodu głodu, chorób, niewolniczej pracy i egzekucji, więźniowie doświadczyli Wielkiej Akcji likwidacyjnej latem 1942 r., kiedy Niemcy deportowali blisko 300 tysięcy Żydów do ośrodka zagłady w Treblince. Wśród tych, którzy pozostali, narodziła się idea zbrojnego oporu. 19 kwietnia 1943 r., kiedy dwutysięczny oddział Niemców wkroczył do getta, by je ostatecznie zlikwidować, przeciwstawiło się im kilkuset młodych ludzi z konspiracyjnych – Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW). Powstańcy dowodzeni przez Mordechaja Anielewicza, choć byli wycieńczeni i słabo uzbrojeni, walczyli o zachowanie własnej godności, dobrze wiedząc, że mają niewielkie szanse na przeżycie.