Zapoczątkowanie renowacji malowniczej alei w dzielnicy Żoliborz

Zapoczątkowanie renowacji malowniczej alei w dzielnicy Żoliborz

Renowacja dotyczy całości ulicy, która liczy około 300 metrów – od Promyka do Mickiewicza. Prace rozpoczną się między innymi od demontażu obecnych nawierzchni, następnie zostaną wykonane zadania konstrukcyjne oraz podbudowa, aby na koniec ułożyć nowe pokrycie drogi, chodników oraz zjazdów wjazdowych na posesje.

Burmistrz Paweł Michalec wyraził swoje stanowisko na ten temat w listopadzie, mówiąc: „W miarę jak rozwijamy nowe inwestycje w dynamicznie rosnącej części dzielnicy, staramy się również dbać o to, aby historyczna zabudowa Żoliborza była otoczona odnowioną i dobrze utrzymaną infrastrukturą. Stan ulicy Bohomolca jest już bardzo zły – widoczne są dziury, pęknięcia i nierówności asfaltu na jezdni. Uszkodzone są także krawężniki, zjazdy do posesji i część chodników. Transformacja Bohomolca jest kolejną po Śmiałej inwestycją drogową na Starym Żoliborzu.”

Nowa powierzchnia jezdni będzie wykonana z betonu asfaltowego, a chodniki będą wyłożone płytami średniej wielkości (35 na 35 cm). Przy przejściach dla pieszych znajdą się dwa rzędy płytek betonowych dotykowych. Wszystkie zjazdy mają być wykonane z kostki brukowej. Dodatkowo zamontowane zostanie nowe oświetlenie drogowe. Zostanie zbudowana nowa linia oświetlenia o długości blisko 490 metrów, a 10 latarni ulicznych typu „pastorał” zostanie zdemontowanych i odrestaurowanych. W ramach inwestycji nastąpi również przebudowa systemu odwodnieniowego drogi, w tym między innymi budowa studni, nowych wpustów deszczowych oraz instalacji rozsączających.