Sytuacja nielegalnych składowisk odpadów na Mazowszu oraz w całym kraju

Sytuacja nielegalnych składowisk odpadów na Mazowszu oraz w całym kraju

Na dzień 30 czerwca 2023 roku, w granicach województwa mazowieckiego, odkryto 104 lokalizacje, gdzie odpady były składowane bezprawnie. Wśród nich, w 63 miejscach zidentyfikowano niebezpieczne odpady – taką informację udzielił Artur Brandysiewicz, rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w stolicy naszego kraju. Brandysiewicz wyjaśnił również, że po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego podejrzenia o nielegalne składowanie odpadów, inspektorat dokonuje weryfikacji takiej informacji.

Oszacowanie całkowitej liczby nielegalnych składowisk odpadów w Polsce jest trudne. Częstą hipotezą jest liczba około 500, jednakże dane zebrane przez bloga Krakowskiego Alarmu Smogowego – sugerują, że w trakcie 2022 roku oraz na początku 2023 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zidentyfikował ponad 1502 takie miejsca. W tych lokalizacjach odpady różnego stopnia zagrożenia zostały porzucone niezgodnie z prawem. Dodatkowo, według rejestrów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, prawie 1680 obszarów zostało skażonych i zanieczyszczonych.

Dane na dzień 31 stycznia bieżącego roku wskazują również, że w ciągu 2022 roku usunięto 287 miejsc z nielegalnie porzuconymi odpadami.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi własne statystyki dotyczące tej problematyki. Według jej rejestrów „historycznych” opisujących składowiska powstałe przed rokiem 2007, istniało 991 takich lokalizacji. Natomiast aktualny rejestr bezpośrednich zagrożeń zawiera 687 pozycji.