Konieczność zielonej modernizacji budynków: unijny projekt NEEST z udziałem Warszawy

Konieczność zielonej modernizacji budynków: unijny projekt NEEST z udziałem Warszawy

Chcemy, aby nasze miasta były bardziej przyjazne dla środowiska i mieszkańców. W tym kontekście pojawia się pytanie – jak zmodernizować istniejące budynki, aby były bardziej energooszczędne i ekologiczne? Jak wprowadzić więcej zieleni do naszego najbliższego otoczenia? Odpowiedzi na te pytania oferuje projekt NEEST (NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories), w którym bierze udział m.st. Warszawa.

NEEST to inicjatywa finansowana przez Unię Europejską, która ma na celu stworzenie gotowych koncepcji dla miast dotyczących eko-modernizacji ich infrastruktury. Celem jest nie tylko poprawa efektywności energetycznej budynków, ale również zwiększenie ilości zieleni w ich najbliższym sąsiedztwie. Wyniki tych prac zostaną zgromadzone w specjalnym poradniku, który będzie dostępny dla wszystkich samorządów.

Nie tylko Warszawa angażuje się w realizację tego projektu. Do współpracy przystąpiły również inne polskie miasta – Kraków, Łódź, Rzeszów i Wrocław. Merytoryczne wsparcie zapewnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach projektu NEEST, w każdym z uczestniczących miast wybrano specyficzny obszar, na którym opracowywane będą rozwiązania ekologiczne. Dotyczą one nie tylko budynków mieszkalnych, ale również obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły. W Warszawie, obszar ten znajduje się na Pradze-Południe, pomiędzy ulicami Grochowską, Zbaraską, Stanisława Augusta i Międzyborską.

W 2021 roku, na terenie objętym projektem w stolicy przeprowadzono skanowanie laserowe budynków. Utworzono także ich wirtualne modele, które posłużą do dalszych analiz. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców i zarządców tych obiektów.

Projekt NEEST, który dotyczy tworzenia neutralnych klimatycznie i zrównoważonych środowiskowo obszarów, jest finansowany z programu Horyzont 2020. Jest to część tzw. Misji „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r.” – jednej z inicjatyw Komisji Europejskiej. Realizacja działań w ramach tego projektu planowana jest do czerwca 2025 r., a za jej koordynację w stolicy odpowiada Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy.