Rafał Trzaskowski po raz drugi przyrządzony na prezydenta Warszawy podczas pierwszej sesji Rady

Rafał Trzaskowski po raz drugi przyrządzony na prezydenta Warszawy podczas pierwszej sesji Rady

W dniu dzisiejszym, podczas inauguracji nowo wybranej Rady Warszawy, Rafał Trzaskowski został ponownie uroczyście zaprzysiężony na stanowisko prezydenta stolicy. Zanim to nastąpiło, radni najnowszej kadencji złożyli swoje ślubowania. Trzaskowski podkreślił w swoim przemówieniu, że nie zamierza ustawać w dążeniu do przekształcenia Warszawy w miasto nowoczesne i ekologiczne, gdzie każdy obywatel bez względu na wiek czy pochodzenie będzie czuł się komfortowo.

Trzaskowski zdobył zwycięstwo w warszawskich wyborach prezydenckich już w pierwszej rundzie, otrzymując poparcie 57,41% wyborców. W dniu dzisiejszym, radni spotkali się na inauguracyjnej sesji nowej kadencji Rady. Po złożeniu ślubowań przez radnych, Trzaskowski został ponownie ustanowiony prezydentem miasta.

„Miasto bezpieczne dla wszystkich”

Podczas swojego przemówienia, Trzaskowski pogratulował wszystkim radnym, którzy zdobyli mandat do nowej Rady Warszawy. Wyraził swoją satysfakcję z ponownego wyboru na prezydenta stolicy, podkreślając jednocześnie ogromne zobowiązanie, jakie to stanowisko niesie. Przypomniał, że poparcie mieszkańców Warszawy, które uzyskał już w pierwszej turze wyborów, nie jest tyle buntowniczym gestem, co aprobatą dla jego dotychczasowych działań na rzecz miasta i mandatem do kontynuowania rozpoczętej polityki.

Mówił o znaczeniu współpracy w Radzie Miasta ponad podziałami politycznymi i o tym, że dobre pomysły nie mają kolorów politycznych. W swoim przemówieniu inauguracyjnym, Trzaskowski podkreślił także swoje zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy, zarówno na tle rosnącej liczby ludności miasta, jak i w kontekście konfliktu na Ukrainie czy zmian klimatycznych. Zapewnił również, że priorytetami jego drugiej kadencji będą ochrona zdrowia obywateli, prawa kobiet oraz zabezpieczenie praw mieszkaniowych.

W najbliższej kadencji 60-osobowej Rady Warszawy, Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska) posiadać będzie samodzielną większość – 37 mandatów. Partia Prawo i Sprawiedliwość reprezentowana będzie przez 15 radnych, natomiast komitet Lewicy uzyskał 8 mandatów. Przewodniczącą Rady Warszawy została ponownie wybrana Ewa Malinowska-Grupińska, a funkcję wiceprzewodniczących pełnić będą Magdalena Roguska i Sławomir Potapowicz.