Sprzęt ratunkowy i modernizacja remiz dzięki dotacjom od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sprzęt ratunkowy i modernizacja remiz dzięki dotacjom od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały skierowane na zakup sprzętu ratunkowego, prace termomodernizacyjne w remizach oraz wsparcie młodzieżowych drużyn strażackich. Dzięki tym środkom, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Płońsku mają szansę na poprawę swojego wyposażenia – otrzymali 19 promes. Z dotacji skorzystają również młode drużyny pożarnicze, dla których fundusze będą pomocne w procesie przygotowania do pełnienia służby.

Najważniejszy aspekt wsparcia to środki na modernizację strażnic i zakup nowoczesnego sprzętu ratunkowego. Jak wyraził to Hubert Brzeszkiewicz, skarbnik OSP w Jońcu, nawet jeśli sprzęt jest używany jedynie raz w roku, jego obecność jest niezbędna. Marcin Krzykowski, naczelnik OSP Mława, podkreślił znaczenie inwestycji w nowoczesny sprzęt ze względu na bezpieczeństwo ratowników oraz skuteczność udzielanej pomocy.

Dotychczas, dzięki przekazanym środkom na Mazowszu, udało się nabyć 300 nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Dodatkowo, kwota 350 tysięcy złotych trafi do powiatów sierpeckiego i żuromińskiego w celu wsparcia miejscowych OSP. Filip Osuchowski, prezes OSP w Sierpcu, dzieli się entuzjazmem po otrzymaniu ponad 30 tysięcy złotych na fotowoltaikę, co znacząco obniży koszty funkcjonowania remizy. Prezes Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie sierpeckim, Kamil Różański, podkreśla jednak, że najistotniejszym elementem pozostaje sprzęt umożliwiający efektywne działania ratowniczo-gaśnicze.

Mazowieckie jednostki OSP mogą liczyć na duże wsparcie finansowe w tym roku. Fundusz planuje przekazać im ponad 20 milionów złotych.