Administracyjna gra bez końca: bitwa o strefę płatnego parkowania w Warszawie trwa

Administracyjna gra bez końca: bitwa o strefę płatnego parkowania w Warszawie trwa

Wydana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzja unieważniła wcześniejsze stanowisko nadzorcze wojewody mazowieckiego, które z kolei uchylało postanowienie o powiększeniu obszaru płatnego parkowania, który obejmować miał Saską Kępę oraz Kamionek. To jednak nie jest kres konfliktu – Wojewoda mazowiecki zamierza się odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przywołując dawne wydarzenia, 14 kwietnia wojewoda mazowiecki anulował w całości uchwałę zakładającą wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenach Kamionka i Saskiej Kępy. Rada Warszawy na posiedzeniu 20 kwietnia podjęła decyzję o podważeniu tej decyzji wojewody, a sprawę przekazano do rozpatrzenia Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu.

25 sierpnia, piątkowy orzeczenie wydane przez WSA unieważniło przedmiotowe rozstrzygnięcie nadzorcze wydane przez wojewodę mazowieckiego. Co więcej, sąd obciążył wojewodę kosztami postępowania sądowo-administracyjnego, które wynoszą 480 złotych i które mają być zwrócone miastu stołecznemu Warszawa.

Jednakże wyrok nie jest prawomocny. Każdej ze stron postępowania przysługuje prawo odwołania od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni od momentu doręczenia kopii wyroku z załączonym uzasadnieniem.

Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy, podkreślił, że samo miasto jest zaskoczone zarówno kwestionowaniem uchwały, jak i motywami leżącymi za tym działaniem. Przyznał, że rzadko zdarza się sytuacja, gdzie wojewoda podejmuje decyzję bez przeprowadzenia jakiejkolwiek analizy, opierając się jedynie na informacjach publikowanych w mediach oraz na wysłanym projekcie uchwały i protokole z sesji Rady Warszawy.