Przedłużone godziny pracy urzędów związane z nadchodzącymi wyborami samorządowymi

Przedłużone godziny pracy urzędów związane z nadchodzącymi wyborami samorządowymi

W perspektywie nadchodzących wyborów samorządowych, przewidzianych na dzień 7 kwietnia bieżącego roku, czeka nas zmiana w standardowych godzinach pracy urzędów. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich planuje przedłużyć swój czas pracy w dniach od 26 do 28 marca 2024 roku, a koniec dnia roboczego przewidziano na godzinę 18:00.

Podczas tych dodatkowych godzin, obywatele będą mieli możliwość załatwienia wszystkich spraw związanych z wyborami. Do najważniejszych należą składanie wniosków dotyczących: wpisania do Centralnego Rejestru Wyborców w stałym obwodzie głosowania, który odpowiada adresowi stałego zamieszkania oraz otrzymania pełnomocnictwa do głosowania.

Zmiana miejsca głosowania jest procesem wymagającym sprawdzenia swoich danych w Centralnym Rejestrze Wyborców, co można zrobić korzystając ze strony internetowej. Jeżeli stwierdzisz nieaktualność swojego adresu, możesz złożyć wniosek o zmianę na ten odpowiedni dla Twojego miejsca stałego zamieszkania.

Cały proces – wniosek oraz załączniki – można zrealizować online (potrzebny jest profil zaufany) albo osobiście w odpowiednim urzędzie dzielnicowym, wybranym na podstawie miejsca stałego zamieszkania. Dla osób nie posiadających meldunku, wyborca powinien odwiedzić urząd odpowiedni dla miejsca jego stałego pobytu.

Głosowanie przez pełnomocnika to rozwiązanie stworzone specjalnie dla osób, które z różnych powodów (na przykład wiek powyżej 60 lat lub niepełnosprawność o znacznym lub umiarkowanym stopniu) mogą mieć trudności z dostaniem się do lokalu wyborczego w dniu wyborów.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania musi zostać złożony najpóźniej do dnia 29 marca 2024 roku w urzędzie dzielnicowym odpowiednim dla miejsca stałego zamieszkania.