Pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej i promocja bezpieczeństwa podczas uroczystości w Ładzyniu

Pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej i promocja bezpieczeństwa podczas uroczystości w Ładzyniu

Władze lokalne oraz przedstawiciele organów ścigania zgromadzili się w Ładzyniu, by uhonorować pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. Wśród tych, którzy złożyli hołd poległym, był Komendant Stołeczny Policji, nadinsp. Paweł Dzierżak, a także przedstawiciele kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Postać aspiranta Aleksandra Rozbickiego, zamordowanego przez NKWD w 1940 roku, była centralnym punktem uroczystości. Po ceremonii, władze oraz uczestnicy przeszli do kościoła w Stanisławowie, gdzie odbyła się msza celebrowana za aspiranta Rozbickiego i wszystkich poległych policjantów.

24 marca miało miejsce specjalne wydarzenie upamiętniające zbrodnię katyńską. Na czele grupy oddającej cześć ofiarom stał Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak. Wraz z nim był I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim młodszy inspektor Sebastian Ciastoń oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkomisarz Dorota Hankus. W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele lokalnych władz i edukacji, a posterunek honorowy podkreślił powagę chwili.

Po zakończeniu ceremonii, uczestnicy udali się do kościoła w Stanisławowie. Tam odprawiono mszę świętą wg ceremoniału policyjnego, dedykowaną aspirantowi Rozbickiemu oraz innym poległym funkcjonariuszom. W uroczystościach uczestniczyli również policjanci z Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, obecni z pocztami sztandarowymi.

W tle tych podniosłych wydarzeń odbywał się piknik bezpieczeństwa, mający na celu promowanie zawodu policjanta. Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Warszawie zaprezentowali pokaz musztry paradnej, a mińska policja pokazała nowoczesne radiowozy osobowe oraz motocykl. Na miejscu można było spotkać przewodnika z psem służbowym oraz stoisko promocyjne Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Wójt Gminy Stanisławów, Kinga Sosińska, dostarczyła odblaski, które zostały rozdane uczestnikom pikniku.

Na pikniku nie zabrakło także Ochotniczych Straży Pożarnych ze Stanisławowa, Rządzy i Dębego Wielkiego, które zaprezentowały swoje sprzęty. Atmosferę podgrzewał starszy posterunkowy Ryś w towarzystwie maskotki gminno-strażackiej ze Stanisławowa. Policjanci z Mińska Mazowieckiego mogli liczyć na wsparcie uczniów z klasy policyjnej Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie, którzy z zaangażowaniem pomagali w organizacji pikniku.