Program "Warszawa chroni" – inwestycje w bezpieczeństwo cywilne i adaptację do zagrożeń

Program "Warszawa chroni" – inwestycje w bezpieczeństwo cywilne i adaptację do zagrożeń

Stolica Polski wprowadziła program o nazwie „Warszawa chroni”. Inicjatywa ta to skonstruowany pakiet działań oraz inwestycji skierowany na zabezpieczanie ludności w sytuacjach kryzysowych oraz przygotowanie miasta do potencjalnych zagrożeń. Przewidziany budżet dla tego programu wynosi 117 milionów złotych. Program został zapowiedziany przez prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, na konferencji prasowej, podczas której towarzyszył mu wicepremier i minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz zauważył, że 25-lecie przystąpienia Polski do NATO jest odpowiednim czasem na podejmowanie decyzji dotyczących bezpieczeństwa. W kontekście trwającego konfliktu za granicami kraju podkreślił, że to samorząd ma kluczową rolę w obronie cywilnej i zabezpieczaniu ludności. Zastosowanie znajdzie tu specjalny program „Warszawa chroni”, którego szczegółowy plan będzie przedstawiony na najbliższej sesji budżetowej.

W ramach przedmiotowego programu, planowane jest zorganizowanie miejsc schronienia, zabezpieczenie dostępów do wody, zakup odpowiedniego sprzętu i edukacja mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa. Przewiduje się również dostosowanie obiektów, które mogą pełnić rolę zastępczych miejsc szpitalnych w sytuacji zagrożenia. Pakiet zawiera także plan na utworzenie magazynów, w tym magazynu przeciwpowodziowego wyposażonego w niezbędny sprzęt.

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, poinformował także o planach na stworzenie dodatkowych, niezależnych od sieci wodociągowej ujęć wody oraz zakup beczkowozów. Podkreślił on znaczenie posiadania przez Warszawę własnego centrum bezpieczeństwa i zdolności do reagowania na sytuacje kryzysowe. W związku z agresją Rosji na Ukrainę ratusz warszawski przeprowadził audyt schronów. Choć polskie prawo od 2004 roku nie definiuje pojęcia schronu, wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej przez urzędników stolicy we współpracy ze strażakami w 2022 roku pokazały, że Warszawa posiada co najmniej 7 milionów metrów kwadratowych powierzchni mogącej służyć jako schronienia dla ludności.

Prezydent Trzaskowski podkreślił wyjątkowość sytuacji, aczkolwiek zapewnił, że Polska jest bezpieczna. Zauważył jednak, że niezbędne jest przygotowanie na ewentualne zagrożenia. W tym kontekście stwierdził, że potrzebne jest wprowadzenie konkretnej ustawy i przepisów, które umożliwią skuteczne działanie oraz precyzyjny podział zadań i inwestycji. Zapowiedział równocześnie współpracę z rządem w zakresie tworzenia przepisów o obronie cywilnej.