Nowy Rozdział w Procesie Odnowy Kościoła Św. Karola Boromeusza

Nowy Rozdział w Procesie Odnowy Kościoła Św. Karola Boromeusza

Właśnie zamknięto następny rozdział wieloletniego projektu renowacji fasady przykościelnej świątyni św. Karola Boromeusza, zlokalizowanej przy ulicy Chłodnej 9. Zostały ukończone prace nad remontem elewacji bocznych i odnowieniem wież parafialnych.

W ramach prac renowacyjnych w kościele przy Chłodnej naprawiono mocno zawilgocone i zagrzybione tynki. Kościół został również odnowiony poprzez malowanie elewacji w kolorze zgodnym z oryginałem i konserwację ozdobnych profilów oraz elementów dekoracyjnych wykonanych z żeliwa. Miasto przekazało na ten cel niemal 300 tysięcy złotych. Jednakże, przed nami jeszcze prace przy elewacji frontowej, które parafia zamierza przeprowadzić w 2024 roku.

Kościół, zaprojektowany przez renomowanego architekta warszawskiego Henryka Marconiego, powstał w latach 1841-49 na skrzyżowaniu ulic Chłodnej i Elektoralnej. Neorenesansowa budowla skorzystała z inspiracji rzymskimi bazylikami Santa Maria Maggiore i św. Pawła za Murami. Rzeźby Ojców Kościoła, dłuta Ludwika Kaufmanna oraz Pawła Malińskiego, strzegą głównego wejścia do kościoła, a boczne fasady ozdabia galeria figur przedstawiających polskich świętych i błogosławionych.

Podczas budowy kościoła po raz pierwszy w Królestwie Polskim zastosowano odlewy żeliwne, zarówno w konstrukcji, jak i wystroju wnętrza. Kościół jest jednym z niewielu obiektów, które przetrwały II wojnę światową na terenie getta. Niemcy wysadzili prezbiterium i kaplice boczne kościoła po klęsce powstania warszawskiego, ale pomimo to prawie cały korpus świątyni z XIX wieku przetrwał. Prezbiterium zostało odbudowane w 1956 roku.