Miasto Warszawa i Dom Spotkań z Historią zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie z Warszawskiego Funduszu Książki Historycznej

Miasto Warszawa i Dom Spotkań z Historią zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie z Warszawskiego Funduszu Książki Historycznej

Warszawa we współpracy z Domem Spotkań z Historią, rozpoczyna proces rekrutacji wniosków do świeżo utworzonego Warszawskiego Funduszu Książki Historycznej. Główną misją funduszu jest promowanie czytelnictwa, zwłaszcza wśród młodzieży, oraz szerzenie świadomości na temat współczesnej historii, ze szczególnym naciskiem na historię stolicy.

Wiceprezydentka Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, wyraziła swoje zadowolenie z inicjatywy, podkreślając, jak ważne jest wsparcie dla autorów i wydawców książek historycznych w celu rozwijania czytelnictwa. W obliczu kryzysu edukacyjnego, rozpowszechnianie prawdziwej historii jest bardzo potrzebne, szczególnie dla młodszych pokoleń. Entuzjaści historii stolicy będą również zadowoleni, ponieważ fundusz ma na celu wesprzeć twórców opisujących przeszłość Warszawy.

Wydawnictwa posiadające prawa autorskie umożliwiające publikację zgłoszonego tytułu mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszu. Złożone oferty zostaną przesunięte przez komisję składającą się z trzech osób, w której skład wchodzą przedstawiciele Domu Spotkań z Historią oraz miasta stołecznego Warszawa. W ocenie będzie brana pod uwagę wartość poznawcza, edukacyjna i popularnonaukowa proponowanych książek.

Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią, wyraził swoje uznanie dla inicjatywy miasta. Podkreślił rolę literatury w kształtowaniu nas jako jednostek i wzmacnianiu więzi społecznych, a także w zrozumieniu otaczającej nas rzeczywistości. Wzywał do udziału w procesie aplikacyjnym, mając nadzieję na publikację jak największej liczby istotnych pozycji, które znajdą swoje miejsce na półkach księgarni, bibliotek i domów prywatnych, przynosząc radość czytelnikom nie tylko w Warszawie.

Nabór wniosków rozpocznie się 18 marca i potrwa do 15 czerwca 2024 roku. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 15 lipca 2024 roku.