Metro Bieruta: nieukończona historia podziemnej Warszawy

Metro Bieruta: nieukończona historia podziemnej Warszawy

Jednym z ciekawszych, choć zapomnianych, tajemniczych miejsc w stolicy jest nieukończony tunel metra Bieruta, który jest ukrytym skarbem Warszawy. W 1950 roku, rząd Polski Ludowej podjął decyzję o budowie systemu metra dla miasta. Początkowe prace wykopaliskowe rozpoczęły się na terenie Targówka, pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Księcia Ziemowita, a wejście do tego podziemnego korytarza można znaleźć do dziś w jednej z hal przy ulicy Mieszka I. Plan konstrukcji obejmował 11 kilometrów tuneli i dziesięć stacji, które miały przeciąć Warszawę dwiema głównymi trasami. Rok 1952 to początek realizacji tych planów, kiedy to oficjalnie rozpoczęto budowę tunelu.

Jednakże, projekt ten napotkał wiele problemów. Podczas projektowania warszawskiego metra nie uwzględniono złożonej struktury geologicznej obszaru, co prowadziło do opóźnień w budowie. Na budowie pojawiły się takie problemy jak osuwiska oraz podziemne źródła wody, które były przyczyną wielu komplikacji, w tym przerw w zasilaniu. W 1953 roku, ze względu na kłopoty ekonomiczne, budowa została zawieszona. Niemniej jednak, prace kontynuowano w ograniczonym zakresie aż do roku 1958. Następnie zrezygnowano z nich całkowicie. Część gotowych już podziemnych konstrukcji wykorzystywane były jako magazyny do przechowywania importowanego wina — pozostałe natomiast zostały zatopione. Informacje na temat budowy metra stały się niemal tabu i były objęte cenzurą.

Współcześnie stan techniczny starego tunelu nie pozwala na jego włączenie do obecnej sieci metra warszawskiego. Jednakże radna reprezentująca Targówek, Katarzyna Górska-Maneczko, ma alternatywny pomysł na wykorzystanie tego miejsca — proponuje utworzenie muzeum historii warszawskiego metra, połączonego z terenem zielonym. Górska-Maneczko uważa, że muzeum mogłoby być częściowo umiejscowione w samym tunelu. Jednakże pewne problemy techniczne – jak zalewanie tunelu podczas intensywnych opadów deszczu czy brak wentylacji – oraz trudności związane z dostępem do obiektu mogą stanowić poważną przeszkodę dla realizacji tego pomysłu.