III linia metra w Warszawie: umowa na projekt podpisana, planowane 6 nowych stacji i ponad 8 km trasy

III linia metra w Warszawie: umowa na projekt podpisana, planowane 6 nowych stacji i ponad 8 km trasy

Pierwszy odcinek trzeciej linii metra w Warszawie, który ma prowadzić do Gocławia, będzie miał ponad 8 km długości oraz 6 nowych przystanków. Dzisiaj umowę na przygotowanie projektu tej nowej trasy metra podpisał prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, z konsorcjum ILF Consulting Engineers & Metroprojekt. Rozpoczęcie budowy linii M3 jest zaplanowane na rok 2028.

– Jak obiecaliśmy, rozpoczynamy prace projektowe nad trzecią linią metra. Planowany odcinek, którego projekt właśnie zlecamy, będzie liczył ponad 8 km i obejmować będzie 6 nowych stacji – powiedział prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. – Mamy nadzieję, że jeśli uda nam się pozyskać unijne finansowanie, to prace budowlane ruszą już w 2028 roku. Trzecia linia ma pełnić funkcję obwodowej, a więc integrować się z obecnym systemem komunikacji w całym mieście. W związku z tym będzie dowozić pasażerów do pierwszej, drugiej a także planowanej czwartej linii metra. Nasze analizy pokazują, że linia M3 jest bardzo potrzebna i będzie efektywna – dodawał.

Nowe połączenie metra ma skrócić czas podróży z Pragi do centrum miasta. W ciągu kilkunastu minut będzie można dojechać z Gocławia na Dworzec Wschodni lub Stadion Narodowy, które są dobrze skomunikowane z lewobrzeżną Warszawą. Zgodnie z Masterplanem Komunikacyjnym dla Warszawy, w przyszłości trasa M3 zostanie przedłużona na lewy brzeg Wisły i dotrze na Mokotów, stając się częścią pięciolinijkowego systemu metra w Warszawie.

Pierwszy odcinek linii M3 ma liczyć dokładnie 8,1 km i zawrzeć siedem stacji, w tym jedną już istniejącą – Stadion Narodowy (jako węzeł przesiadkowy), a także sześć nowych: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław. Planowana jest również odnoga prowadząca do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce.

Wykonawca projektu będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji budowlanej oraz za uzyskanie wymaganych pozwoleniach. Zamówienie zostanie podzielone na kilka etapów, między innymi na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, uzyskanie decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowej czy nadzór autorski.

Planowane jest, że projekt pierwszego etapu realizacji linii M3 zakończy się w 2027 roku. Uzyskana dokumentacja umożliwi ogłoszenie przetargu na budowę tej linii. Umowa z wykonawcą wybranym w tym przetargu planowana jest również na 2027 rok, aby prace budowlane mogły rozpocząć się już w 2028 roku.

– Na budowę tej linii potrzebujemy ogromnych środków – około 5 miliardów złotych. Tak kosztowna inwestycja nie będzie możliwa do realizacji bez wsparcia ze strony KPO czy budżetu unijnego. Mam jednak nadzieję, że uda nam się pozyskać te środki i będziemy mogli rozpocząć budowę linii M3 już za cztery lata. Równocześnie rozpoczniemy prace przedprojektowe dotyczące czwartej linii metra – wyjaśnia prezydent Rafał Trzaskowski.

W obowiązującym planie dla Warszawy do 2050 roku, zaplanowane jest przedłużenie drugiej części linii M3 przez Wisłę i Mokotów aż do Ochoty (stacja Żwirki i Wigury).