Bezpieczeństwo w sieci – edukacyjne spotkanie przeprowadzone przez policjantkę w Szkole Podstawowej nr 225 na Woli

Bezpieczeństwo w sieci – edukacyjne spotkanie przeprowadzone przez policjantkę w Szkole Podstawowej nr 225 na Woli

Policjantka pracująca w dzielnicy Wola, odwiedziła Szkolę Podstawową nr 225, gdzie przeprowadziła prezentację na temat potencjalnych zagrożeń online oraz konsekwencji ryzykownych działań i cyberprzemocy. Przy okazji, przypomniała uczniom o kluczowych zasadach postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

Podkreśla się, że edukacja młodych ludzi na temat bezpieczeństwa, zarówno w domu, jak i poza nim, powinna zaczynać się już od najmłodszych lat. Celem każdego takiego spotkania jest podniesienie świadomości dzieci na temat własnego bezpieczeństwa, nauczenie ich jak radzić sobie w różnych sytuacjach oraz informowanie o instytucjach, które mogą udzielić im wsparcia. Ostatecznie, celem jest kształtowanie wzorców do naśladowania i przekazywanie zdobytej wiedzy najbliższym.

Starszy sierżant Małgorzata Staniszewska spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 225. Jej prezentacja miała na celu uświadomienie uczniom o potencjalnych zagrożeniach w internecie, niebezpieczeństwach związanych z niewłaściwym korzystaniem z sieci oraz konsekwencjach prawnych związanych z tymi działaniami. Uczniowie aktywnie zaangażowali się w zajęcia, co potwierdzały liczne pytania i spostrzeżenia. W trakcie spotkania poruszono także temat prawnej odpowiedzialności. Policjantka omówiła zasady bezpiecznego korzystania z internetu oraz konsekwencje ryzykownych zachowań i przemocy online.

Chcąc zapewnić swojemu dziecku bezpieczeństwo online, warto rozważyć instalację oprogramowania do kontroli rodzicielskiej, nie zostawiać dziecka samo na siebie w sieci, ukazać mu pozytywne aspekty internetu oraz ostrzec przed zagrożeniami. Dobrze jest również rozmawiać z dzieckiem na temat prawidłowego postępowania w sieci, a także zapewnić mu, że może zwrócić się o pomoc do rodziców, pedagoga szkolnego lub policjanta. W razie wątpliwości co do treści publikowanych w sieci, można je zgłosić do odpowiednich służb zwalczających cyberprzestępczość. Należy też pamiętać o blokowaniu stron uznanych za niewłaściwe i ostrzec dzieci, że osoby poznane w internecie mogą nie być tym, za kogo się podają. Spotkania z nimi są niewskazane.