Wyniki Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: projekty inwestycyjne w strefach przemysłowych Warszawy

Wyniki Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: projekty inwestycyjne w strefach przemysłowych Warszawy

Kancelaria Prezydenta Rady Ministrów podała do publicznej wiadomości rezultaty siódmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Tym razem, wnioski zgłoszone przez warszawski ratusz dotyczące wzrostu i ulepszenia sektorów przemysłowych nie zostały wybrane do otrzymania funduszy.

Planowane środki finansowe miały być skierowane na realizację inwestycji w przemysłowych obszarach miasta oraz na unowocześnienie działalności firm działających w tym sektorze w stolicy.

Wśród przedstawionych propozycji znalazło się budowanie ulicy Bardowskiego na terenie Targówka Fabrycznego oraz modernizacja mostu na ulicy Płochocińskiej, przerzuconego nad Kanałem do Faelbetu w Białołęce. Suma, którą miasto planowało pozyskać na te cele, wynosiła ponad 93 miliony złotych.

Z powodów niestety nieujawnionych przez Komisję oceniającą, żadna z tych propozycji nie uzyskała akceptacji. Oznacza to konieczność przesunięcia planowanych inwestycji na późniejszy termin. Regulamin programu nie wymaga bowiem wyjaśnienia przyczyn podjęcia takiej decyzji.

W międzyczasie, Warszawa ma otrzymać kolejne 20,5 miliona złotych na estetyzację przestrzeni publicznych i poprawę jakości życia mieszkańców dzielnic Wola, Mokotów i Żoliborz.

Pieniądze te mają być przeznaczone na rewitalizację skweru położonego na skrzyżowaniu ulic Wolskiej, Młynarskiej, Leszno i Karolkowej. Ten obszar zielni, nazwany Skwerem Gwary Warszawskiej, ma stać się nowym miejscem spotkań lokalnej społeczności. Zgodnie z planem, powstaną tam strefa sportowa, plac zabaw dla najmłodszych oraz miejsce rekreacyjne dla seniorów. W planach jest również utworzenie polany z letnim kinem.

Z funduszy ósmej edycji programu zostanie sfinansowana przebudowa skrzyżowania ulic Krasińskiego i Przasnyską. Ze względu na duże natężenie ruchu w tym miejscu często dochodzi tam do tworzenia się zatorów drogowych. Budowa nowego ronda powinna poprawić bezpieczeństwo i komfort użytkowników tej trasy. Podobne działania są planowane dla skrzyżowania na ulicach Augustówka i Zawodzie.