Przystań Warszawa szuka gospodarza: planowany kolejny przetarg

Przystań Warszawa szuka gospodarza: planowany kolejny przetarg

Według informacji uzyskanych przez Rozgłośnię „Radio dla Ciebie”, w nadchodzących miesiącach stołeczne władze mają zamiar rozpisać przetarg. Celem jest wyłonienie zarządcy dla Przystani Warszawa, kompleksu składającego się z ośmiu pawilonów położonych na obszarze między Wisłą a Portem Czerniakowskim. Planuje się, że obiekty te staną się siedzibą dla różnych organizacji i stowarzyszeń, które są zaangażowane w działania związane z warszawskim odcinkiem Wisły.

Od 2019 roku, budynki te pozostają niewykorzystane. Pierwsza próba znalezienia zarządcy przez przetarg zainicjowany przez miasto nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw Wisły, wyraził w rozmowie z RDC swoje nadzieje na powodzenie drugiego podejścia do procesu przetargowego. „Zgromadziliśmy mnóstwo doświadczeń przez ostatnie cztery miesiące oraz po rozmowach z różnymi organizacjami, które są zainteresowane dzierżawą tego terenu. Naszym celem jest naprawienie wszystkiego, co w poprzednim przetargu nie było idealnie. Chcielibyśmy powtórzyć ten proces jeszcze w tym roku” – wyjaśnił Piotrowski.

Kwestię tę poruszył także reprezentant środowiska wodniackiego, Piotr Kaliszek z Federacji Przystań Warszawa. Według niego, jednym z problemów były zbyt wysokie stawki proponowane przez miasto. „Koszty prowadzenia działalności w tym miejscu zostały ustalone na dość wysokim poziomie. Startowa stawka w przetargu wynosiła około 21 zł brutto, podczas gdy rzeczywistość funkcjonowania innych organizacji wodniackich wskazuje, że one płacą znacznie mniej” – komentował Kaliszek. Pierwszy przetarg na zarządcę Przystani Warszawa odbył się w czerwcu, ale niestety nie zgłosił się do niego żaden chętny.