Nowe plany miejscowe dla Warszawy zatwierdzone przez radnych

Nowe plany miejscowe dla Warszawy zatwierdzone przez radnych

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w czwartek, radni Warszawy przegłosowali nowe plany miejscowe. Te szczegółowe dokumenty dotyczą kluczowych obszarów na terenie Śródmieścia, Wesołej oraz Pragi-Południe. W ramach tych planów uwzględniono konieczność ochrony przestrzeni zielonych, określono typ zabudowy jak i wskazano lokalizacje przeznaczone na realizację usług publicznych.

W jednym z komunikatów cytowane są słowa Bartosza Rozbiewskiego, który obecnie pełni funkcję dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w urzędzie miasta stołecznego Warszawy. Jak podkreśla, harmonijny rozwój stolicy wymaga precyzji w kwestii oznaczenia terenów podlegających ochronie jako miejsca zieleni, a także wyznaczenia miejsc dopuszczalnych do zabudowy. Rozbiewski zwraca również uwagę na ważną rolę mieszkańców Warszawy, którzy aktywnie uczestniczą w tym procesie.

Podczas sesji przyjęto plan zagospodarowania dla obszaru liczącego około 23 hektary, położonego w pobliżu Parku Traugutta. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie, jego zachodnia część przyczyni się do skuteczniejszej ochrony cennych terenów zielonych oraz znajdujących się tam obiektów zabytkowych. Plan gwarantuje także możliwość dalszego rozwoju funkcji sportowych.

Radni zajęli się również opracowaniem planu dla dzielnicy Wesoła. Jak zostało podkreślone w komunikacie: „Plan obszaru Wesoła – Groszówka Północ precyzyjnie określa miejsca i typ zabudowy domów jednorodzinnych, a także wyznacza tereny przeznaczone na rozbudowę usług publicznych, które są niezbędne dla tej dzielnicy”.

Natomiast plan miejscowy dla obszaru Gocławia, położonego w pobliżu Wału Miedzeszyńskiego, obejmuje teren liczący około 127,5 hektara, nie uwzględniając terenów zarezerwowanych pod Aleję Tysiąclecia. Dokument wskazuje lokalizację „Kampusu Gocław” – lokalnego centrum usługowego. Ponadto przewiduje powstanie centrum przesiadkowego na terenie obecnej pętli autobusowej przy ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego, z pętlą autobusową, tramwajową, stacją metra, parkingiem „Parkuj i Jedź” oraz miejscami usługowymi.