Sprzeciw wobec eksploatacji zwierząt: Marsz Wyzwolenia Zwierząt w Warszawie

Sprzeciw wobec eksploatacji zwierząt: Marsz Wyzwolenia Zwierząt w Warszawie

Druga sobota września tego roku, 2 dzień miesiąca, była dniem, w którym stolica Polski stała się areną protestu przeciwko niesprawiedliwemu traktowaniu zwierząt. W Warszawie odbył się Marsz Wyzwolenia Zwierząt, uznawany za najbardziej znaczące wydarzenie roku poświęcone obronie praw zwierzęcych. Aktywiści ze wszystkich nie tylko zakątków kraju, ale także z zagranicy, zgromadzili się na demonstracji, aby zwrócić uwagę na konieczność szanowania praw wszystkich stworzeń.

Wydarzenie to miało miejsce ponownie w Warszawie 2 września – był to już kolejny Marsz Wyzwolenia Zwierząt. Zebranie uczestników rozpoczęło się o godzinie 13.30 przed Pałacem Kultury i Nauki. Organizatorzy marszu podkreślali, że zgromadzeni na demonstracji dali wyraz swojemu sprzeciwowi wobec traktowania zwierząt jako bezosobowych obiektów eksploatacji.

Organizatorzy marszu zaznaczają, że żyjemy w społeczeństwie, które dehumanizuje zwierzęta, odbiera im wolność i traktuje je jak towar. Uważa się je za środki do zaspokajania ludzkich potrzeb. Praktyka eksploatacji zwierząt jest tak głęboko zakorzenionym elementem naszej kultury, że często przechodzi niezauważona, stanowiąc tło dla naszych codziennych działań. Demonstranci apelują o konieczność przełamania tej dominującej pozycji człowieka nad innymi gatunkami i podkreślają, że odebranie praw innym istotom jest niesprawiedliwe i niemoralne.

Koło 14.30 uczestnicy marszu dotarli na Plac Zamkowy, gdzie miały miejsce przemówienia. Na zakończenie wydarzenia odbyły się koncerty Mike’a Ohio i Jonasza Borkowskiego – artystów znanych ze swojej twórczości angażującej się w tematykę praw zwierząt.