Caritas Polska: budowanie marki poprzez wsparcie dobroczynne

Caritas Polska: budowanie marki poprzez wsparcie dobroczynne

Marki mają okazję do zbudowania mocnej pozycji poprzez angażowanie się w działalność charytatywną. Szczególnie wartościowym partnerem dla biznesów może być Caritas, organizacja pomagająca różnym grupom potrzebującym w Polsce, w tym dzieciom, seniorom i osobom bezdomnym.

Mówiąc o Caritas, mówimy o największej polskiej instytucji charytatywnej, której działanie rozciąga się na całą Polskę i poza jej granice. Jak podkreśla Małgorzata Jarosz-Jarszewska, zastępca dyrektora Caritas Polska, organizacja ta funkcjonuje za pośrednictwem diecezjalnych placówek Caritas, rozmieszczonych we wszystkich regionach Polski. Ogółem posiada tysiąc oddziałów różnego typu, które niosą pomoc zarówno starszym ludziom, jak i dzieciom. Osoby niepełnosprawne lub znajdujące się w sytuacji kryzysowej wynikłej z bezdomności również mogą liczyć na wsparcie tej organizacji.

Głównymi partnerami Caritas są supermarkety. Maja Winiarska z Caritas Polska podkreśla, że w strukturze darowizn, które organizacja otrzymuje od darczyńców indywidualnych i firmowych przeważają dary rzeczowe, stanowiące 80% całości. Nie mniej jednak, donacje finansowe od biznesu stanowią już 20% całego wpływu z darowizn, a ten procent stale rośnie.

Caritas Polska z otwartymi ramionami wita kolejne firmy chętne do współpracy. Wspólnie, kierując się podobnymi wartościami, można osiągnąć jeszcze więcej na rzecz tych, którzy potrzebują pomocy najbardziej.