Budowa wiaduktu drogowego w Rembertowie – wspólny projekt PKP i samorządu stolicy

Budowa wiaduktu drogowego w Rembertowie – wspólny projekt PKP i samorządu stolicy

Wkrótce, na terenie warszawskiego Rembertowa, powstanie nowy wiadukt drogowy. Konstrukcja ta będzie zlokalizowana nad linią kolejową numer 2, łączącą Warszawę Zachodnią z Terespolem, a dokładnie na odcinku ulicy Chełmżyńskiej. Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem PKP Polskich Linii Kolejowych oraz samorządu stolicy. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg zgłosiło się dziesięć firm.

Budowany wiadukt umiejscowiony będzie ponadto nad ulicami Chłopickiego i Strażacką, a jego celem będzie zastąpienie dotychczasowego poziomowego przejazdu kolejowo-drogowego. Realizacja tego zadania przyczyni się do zwiększenia przepustowości linii kolejowej, skrócenia czasu przejazdu przez tory oraz poprawy poziomu bezpieczeństwa.

Planowany obiekt został zaprojektowany już w 2010 roku w ramach studium wykonalności modernizacji i rozbudowy warszawskiego węzła kolejowego. Konstrukcja ta stanowi część przyszłej ulicy Nowochełmżyńskiej. Wiadukt będzie składał się z jednej jezdni z dwoma pasami ruchu. Na stronie wschodniej przewidziano chodnik i ścieżkę rowerową, a na zachodniej – wyłącznie chodnik. Dodatkowo, powstaną pochylnie, schody, windy oraz zatoka autobusowa od strony północnej.

Długość wiaduktu wyniesie 140 metrów. Stanowić on będzie fragment nowo budowanej drogi pomiędzy skrzyżowaniem ulic Chełmżyńskiej i Stelmachów a rondem na skrzyżowaniu z ulicą Chełmżyńską. Całość trasy, o długości 700 metrów, przebiegnie na zachód od obecnie istniejącego przejazdu kolejowego.

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg najmniejszą ofertę cenową – 68,47 milionów złotych – złożyła firma Intop Warszawa. Najwyższą propozycję, w kwocie 87,23 milionów złotych, przedstawił natomiast Porr. Czas realizacji całego zadania szacowany jest na 20 miesięcy od momentu podpisania umowy.