Kręgi wojskowe wstrząśnięte aferą. Ośmiu podchorążych WAT oskarżonych o oszustwo na egzaminie

Kręgi wojskowe wstrząśnięte aferą. Ośmiu podchorążych WAT oskarżonych o oszustwo na egzaminie

Informacje o zatrzymaniu ośmiu podchorążych z Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie przez Żandarmerię Wojskową obiegły media. Podejrzewa się, że młodzi żołnierze mogli dopuścić się przestępstwa podczas przystępowania do egzaminu z języka angielskiego, co zostało potwierdzone w oficjalnym komunikacie wydanym przez Żandarmerię Wojskową.

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, pułkownik Artur Karpienko, szczegółowo opisał w komunikacie metody, które miały zastosować zatrzymane osoby. Twierdził, że przyszli oficerowie podjęli próbę manipulacji wynikami testu za pomocą sprzętu technicznego służącego do transmisji audio i video. Celem było uzyskanie pomocy zewnętrznej przy wypełnianiu arkuszy egzaminacyjnych.

Zatrzymani stoją przed zarzutami próby fałszowania dokumentów potwierdzających ich poziom znajomości języka angielskiego oraz udzielania pomocy innym w realizacji tego samego przestępstwa. Mieli oni przekazywać drogą telefoniczną informacje, które umożliwiłyby udzielenie odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Takie działanie jest zgodne z definicją przestępstwa określoną w art. 18 § 3 kk w zw. z art. 272 kk oraz w art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 272 kk., jak stwierdzono w komunikacie Żandarmerii Wojskowej.

Niewłaściwe postępowanie podczas egzaminu nie ograniczało się do tej grupy żołnierzy. Jak powiedziała Żandarmeria Wojskowa, po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, zarzuty mogą dotyczyć kilkudziesięciu innych żołnierzy.