Zmiany na parkingach P+R: wprowadzenie opłat za ładowanie aut elektrycznych i wyższe stawki za miejsca postojowe

Zmiany na parkingach P+R: wprowadzenie opłat za ładowanie aut elektrycznych i wyższe stawki za miejsca postojowe

Na najbliższej sesji Rady Warszawy pojawił się projekt uchwały dotyczący zmian w regulaminie korzystania z parkingów P+R (Park and Ride). Kluczową propozycją jest wprowadzenie opłat za ładowanie samochodów elektrycznych. Dodatkowo, obecne Karty Eko będą aktywne tylko do końca tegorocznego roku.

Inicjatywa dotycząca wprowadzenia opłat za energię elektryczną konsumowaną przez użytkowników miejsc parkingowych do naładowania ich pojazdów stanowi odpowiedź na wzrost cen energii i rosnącą liczbę pojazdów elektrycznych oraz ekspansję stacji ładowania na terenie parkingów P+R. Opłata będzie naliczana proporcjonalnie do zużytej energii, z dokładnością do 0,1 kWh. Przeanalizowane dane z 2022 roku pokazały, że użytkownicy parkingów P+R skonsumowali około 440 tys. kWh energii do ładowania pojazdów elektrycznych. Na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla stacji ładowania na parkingach P+R w 2023 roku, zaproponowano stawkę 1,61 zł brutto za 1 kWh.

Kolejnym punktem projektu jest zaprzestanie wydawania Kart Eko do użytku przez właścicieli aut elektrycznych. Karty te umożliwiają pozostawienie samochodu na wybranym parkingu P+R w czasie przerwy technicznej od 2.31 do 4.29. Liczba Kart Eko jest ustalana dla każdego parkingu indywidualnie, w zależności od ilości miejsc parkingowych i ich średniego obłożenia – obecnie oscyluje między 1 a 19 kart na parking. Aktualnie jest 13 parkingów P+R z uruchomionymi stacjami ładowania i wydawaniem Kart Eko, a ich całkowita liczba wynosi 74 sztuki. Ze względu na niską popularność tych kart, planowane jest ich wycofanie. Obecne karty będą aktywne do końca roku.

Projekt uchwały przewiduje również podniesienie opłaty za wynajem miejsca postojowego w godzinach od 4.30 do 2.30. Aktualna opłata wynosi 100 złotych i jest niezmieniana od początku funkcjonowania parkingów P+R w 2007 roku. Wskazując na wielokrotny wzrost kosztów utrzymania parkingów P+R oraz ogólny wzrost wartości towarów i usług, proponuje się podniesienie tej opłaty. Nowa opłata będzie zależna od formy płatności – na miejscu, w kasie parkingowej lub u osoby kontrolującej – 150 złotych, czy wystawione zostanie wezwanie do zapłaty z odroczonym terminem płatności – 250 złotych.

W projekcie uwzględniono również propozycję aby nie obowiązywała przerwa techniczna od soboty do poniedziałku w godzinach od 2.31 do 4.29 na parkingach P+R. Takie rozwiązanie ma odpowiadać oczekiwaniom grupy użytkowników, którzy chcieliby pozostawić swój samochód na bezpiecznym parkingu podczas weekendowego zwiedzania miasta komunikacją miejską.