Akcja „TRZEŹWY KIEROWCA 2024” – policja intensyfikuje wysiłki w eliminacji nietrzeźwych kierowców

Akcja „TRZEŹWY KIEROWCA 2024” – policja intensyfikuje wysiłki w eliminacji nietrzeźwych kierowców

W ramach działań mających na celu wykluczenie nietrzeźwych kierowców z ruchu drogowego oraz zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem, policja wprowadza w dniach 1 i 2 kwietnia operację o nazwie „TRZEŹWY KIEROWCA 2024”. Ta prewencyjno-kontrolna akcja ma na celu zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych poprzez wykrywanie i eliminowanie osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Podczas operacji „TRZEŹWY KIEROWCA 2024”, siły policyjne skupią się na przeprowadzeniu jak największej ilości kontroli kierujących. W ten sposób, pragną one zapobiec ryzyku związanemu z prowadzeniem pojazdu przez osoby w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem substancji wpływających na zdolność do prowadzenia pojazdu. Takie działania mają bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Pamiętajmy, że kierujący pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od 14 marca bieżącego roku obowiązują nowe przepisy, które wprowadzono w Kodeksie karnym oraz Kodeksie postępowania karnego. Ze zmian wynika, że pojazd mechaniczny sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym może zostać skonfiskowany, lub równowartość pojazdu może zostać przepadnięta.

Skonfiskowanie pojazdu będzie możliwe w sytuacji, gdy kierujący będzie miał w organizmie co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi lub 0,75 mg/dm alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo, jeżeli osoba spowoduje katastrofę, doprowadzi do niebezpieczeństwa katastrofy lub wypadku drogowego będąc pod wpływem alkoholu (kiedy poziom alkoholu we krwi przekracza 1 promil lub 0.5 mg/dm³ w wydychanym powietrzu) albo będzie pod wpływem środka odurzającego. Te same zasady dotyczą osób, które uciekną z miejsca zdarzenia, spożyją alkohol lub zażują środek odurzający po zdarzeniu, ale przed badaniem trzeźwości.

Przepadek pojazdu może nastąpić również wtedy, gdy kierujący wcześniej został skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, a także za przestępstwa związane z katastrofą i wypadkiem. To samo dotyczy osób, które prowadzą pojazdy mimo obowiązującego zakazu.

Ważne jest też pamiętanie o tym, że policjant ma prawo żądania poddania się badaniu na zawartość alkoholu lub substancji odurzających od kierującego pojazdem lub innej osoby, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogła ona prowadzić pojazd. Takie badanie jest również obowiązkowe w przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym, gdzie doszło do ofiar śmiertelnych lub rannych.

Pamiętajmy również, że kontrola trzeźwości może być przeprowadzona w trakcie każdej kontroli drogowej, nawet jeśli nie występują powyżej wymienione przesłanki. Każdy kierujący powinien być na to przygotowany.