Warszawscy policjanci edukują niewidomych w temacie bezpiecznego korzystania z Internetu

Warszawscy policjanci edukują niewidomych w temacie bezpiecznego korzystania z Internetu

Policjanci stołecznej formacji zorganizowali spotkanie edukacyjne o bezpieczeństwie w sieci, skupiając się na zagrożeniach, które często dotykają seniorów. Ta inicjatywa to jeden z aspektów współpracy między warszawską Komendą Stołeczną Policji a organizacjami pozarządowymi oraz innymi grupami, które prowadzą pomocowe projekty dedykowane osobom o specjalnych potrzebach.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie i uczestniczyli w nim podkomisarze Adam Ziemba z Zespołu Prewencji Kryminalnej i Współpracy z Samorządami Komendy Rejonowej Warszawa I oraz Jacek Wiśniewski, koordynator ds. Dostępności Komendy Stołecznej Policji. Warsztaty terapii zajęciowej, które są prowadzone przez Polski Związek Niewidomych, dały możliwość aktywnego udziału w szkoleniu poświęconym cyberbezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób starszych w ruchu drogowym.

Spotkanie przyciągnęło prawie 30 osób między 25 a 55 rokiem życia, z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej i zaburzeniami wzroku. Policjanci omówili najpopularniejsze metody oszustw skierowanych na seniorów, takie jak metoda „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na prokuratora”, które mają na celu wyłudzanie pieniędzy podczas rozmowy telefonicznej. Próbki złośliwych botów dzwoniących do użytkowników, wyłudzanie danych osobowych i techniki telemarketingu wzbudziły duże zainteresowanie. Wielu uczestników zareagowało emocjonalnie i zadawało pytania podczas omawiania przykładów oszustw matrymonialnych i sextingu.