Ocalenie zabytkowego budynku na Starej Pradze: historia i przyszłość drewnianej oficyny Edmunda Burkego

Ocalenie zabytkowego budynku na Starej Pradze: historia i przyszłość drewnianej oficyny Edmunda Burkego

Jedyny zachowany drewniany budynek na Starej Pradze w Warszawie otrzyma nowe życie dzięki generalnemu remontowi. Ten zabytkowy obiekt jest jednym z trzech, które na wniosek m.st. Warszawy, uzyskały dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Druga edycja programu ogłosiła swoje wyniki we wrześniu 2023 roku, przyznając trzem ważnym warszawskim zabytkom następujące sumy dofinansowania: Oficyna Burkego – 3,5 mln zł; Elizeum – 3,5 mln zł (pierwszy etap); a Fort Bema – prawie 1,5 mln zł. Ostatnio Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Północ rozpisał przetarg na „Remont i konserwację zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26”. Termin składania ofert upływa 28 maja, natomiast prace budowlane mają zostać zakończone do roku 2026.

Nieszablonowa jednopiętrowa czynszówka znajdująca się przy ulicy Kawęczyńskiej 26 stanowi wyjątkowy element kulturowego krajobrazu Pragi. Budynek został wzniesiony około 1890 roku przez Edmunda Burkego jako część większego kompleksu mieszkalnego, z którego do dziś przetrwał tylko on. Mimo upływu ponad 120 lat, zachował w dużej mierze swój oryginalny charakter. Po II wojnie światowej stał się domem komunalnym, a ostatni lokator opuścił go w roku 2016.

Stan techniczny budynku uległ pogorszeniu, co skłoniło do przeprowadzenia remontu zabezpieczającego w styczniu 2021 roku. Wykonane prace obejmowały między innymi założenie izolacji pionowej fundamentów, wymianę podwalin i zgnilizniane fragmenty drewnianej konstrukcji, podstemplowanie zagrożonych stropów oraz wykonanie wewnętrznych ściągów stabilizujących fasadę i ściany szczytowe. Dwa skrajne kominy, które stanowiły zagrożenie, zostały rozebrane, a dwa środkowe wzmocnione stalowymi obejmami.

Nad tymi pracami zabezpieczającymi czuwało Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, a ich realizacją zajmował się Zakład Gospodarowania Nieruchomościami.