Zaginięcie mężczyzny w kryzysie psychologicznym zakończone sukcesem poszukiwaczy

Zaginięcie mężczyzny w kryzysie psychologicznym zakończone sukcesem poszukiwaczy

W Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku, w poniedziałkowy dzień, ogłoszono alarm związany z zaginięciem mężczyzny, który znalazł się w sytuacji kryzysowej. W akcję ratunkową zaangażowane były siły liczące blisko 120 funkcjonariuszy policji i straży pożarnej. Po kilkugodzinnych intensywnych poszukiwaniach, zaginionego odnaleziono w dobrym stanie zdrowia.

Alarm o zaginięciu wpłynął do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku dzień wcześniej. Mężczyzna, który znalazł się w kryzysie, opuścił swoje miejsce zamieszkania i skierował się do terenów zielonych w miejscowościach Dąbrówka oraz Stara Wieś. Czterdziestolatek budził obawy rodziny dotyczące jego bezpieczeństwa i stanu zdrowia. W związku z powyższym, dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz jednostek podległych, zarządzono alarm. Zaangażowano wszelkie dostępne siły i środki do działań poszukiwawczych.

Akcję poszukiwawczą zasiliły również jednostki straży pożarnej – zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej. W trakcie poszukiwań wykorzystano różnorodne narzędzia, takie jak śmigłowiec z kamerą termowizyjną, drony, kłady oraz specjalnie szkolone psy policyjne.

Policja przypomina, że osoby znajdujące się w kryzysie psychologicznym nie są same i mogą skorzystać z pomocy specjalistów. Służą do tego specjalne numery telefonów, takie jak: 800 70 22 22 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Bezpłatnie, 116 123 – Poradnia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym (Kryzysowy Telefon Zaufania), czy 112 – numer alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Wszystkie te numery są dostępne całą dobę przez cały tydzień i są całkowicie bezpłatne.