Rafał Trzaskowski ponownie wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Unii Metropolii Polskich

Rafał Trzaskowski ponownie wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Unii Metropolii Polskich

Z dniem 18 czerwca, wtorek, prezydenci dwunastu największych miast w kraju, które są zrzeszone w stowarzyszeniu Unia Metropolii Polskich, podjęli decyzję o przyznaniu stanowiska Przewodniczącego Rady tej organizacji Rafałowi Trzaskowskiemu. Spotkanie odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki. Prezydenci debatowali na temat problemów finansowych samorządów, ich zadaniach oraz kwestiach współpracy z rządem. Bezpieczeństwo mieszkańców było także jednym z kluczowych tematów rozmów.

Główną kwestią omawianą podczas spotkania była przyszła strategia ochrony ludności w okresie pokoju i konfliktu, innowacyjne systemy do identyfikacji potencjalnych zagrożeń, alarmowania i ostrzegania. Omawiano również zasady korzystania z miejsc służących do zbiorowej ochrony, jak również zagadnienia związane z organizacją obrony cywilnej oraz rekrutacją personelu.

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, skomentował prace nad ustawą o bezpieczeństwie, które są prowadzone przez rząd Donalda Tuska. Zaznaczył, że pomimo wielu rozmów o bezpieczeństwie prowadzonych przez poprzedni rząd, nie podjęto żadnych konkretnych działań. Po ataku Rosji na Ukrainę, w Warszawie przeprowadzono audyt miejsc schronienia dla ludności cywilnej, jednak aby takie działania były możliwe, konieczne jest stworzenie odpowiedniej podstawy prawnej. Prezydent Trzaskowski podkreślił gotowość do współpracy z rządem w tej kwestii, jednocześnie domagając się, aby podczas prac nad bezpieczeństwem obywatelek i obywateli brać pod uwagę samorządy.

Podczas spotkania Unii Metropolii Polskich dyskutowano na temat konieczności opracowania nowej ustawy o finansowaniu samorządów oraz o współpracy samorządów z rządem. Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, który jest również członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, zauważył konsekwencje wprowadzenia programu „Polski Ład” przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Program ten wpływa negatywnie na finansowanie jednostek samorządowych, zmniejszając ich dochody własne. Z tego powodu tak ważna jest debata z ministrem finansów o nowej ustawie o dochodach samorządu terytorialnego, która ma na celu przywrócenie samodzielności finansowej samorządów. Aby uchwalić budżety na 2025 rok, należy ją opracować i wprowadzić do końca września.

Prezydent Rafał Trzaskowski podkreślił rolę samorządowców – zarówno z powiatów, mniejszych miast i gmin wiejskich – w rozwiązaniu problemów oraz działaniach związanych z finansowaniem lokalnych inwestycji. To oni musieli radzić sobie w najtrudniejszym czasie pandemii, kryzysu finansów publicznych i wojny na Ukrainie. Dlatego tak ważna jest współpraca rządu z samorządami, która powinna przebiegać harmonijnie. Wszystkie problemy, które stoją przed Polską, muszą być rozwiązywane we współpracy z samorządami.

Przed spotkaniem Rada Fundacji Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza wybrała Zarząd Fundacji na kolejną kadencję. Przewodniczącym Rady UMP ponownie został wybrany Rafał Trzaskowski, Prezydent M.st. Warszawy. Prezydentem Białegostoku i jednocześnie Prezesem Zarządu ponownie został Tadeusz Truskolaski. Do Zarządu dołączyli: prezydent Gdańska – Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Poznania – Jacek Jaśkowiak, prezydent Lublina – Krzysztof Żuk, prezydent Szczecina – Piotr Krzystek oraz Skarbnik m.st. Warszawy – Marzanna Krajewska. Podczas spotkania Zarządu powitano nowego Prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, podsumowała najdłuższą, trwającą ponad 5 lat kadencję Rady Unii Metropolii Polskich. Kadencja ta przyniosła wiele wyzwań dla samorządów – kryzys związany z pandemią, wojną w Ukrainie i kryzysem uchodźców, demontażem finansów państwa i kryzysem energetycznym. Pomimo braku narzędzi czy środków do podołania tym wyzwaniom, które narzucił na nich rząd Prawa i Sprawiedliwości, samorządy zdołały je pokonać, dążąc do służby lokalnym społecznościom.