Wyłoniono zwycięzcę konkursu na projekt parku naturalnego w Golędzinowie

Wyłoniono zwycięzcę konkursu na projekt parku naturalnego w Golędzinowie

Wydano już werdykt w sprawie konkursu na projekt parku naturalnego na terenie Golędzinowa. Zwyciężyła propozycja pracowni, która zasugerowała między innymi budowę pomostów i platform widokowych, a także bulwaru umieszczonego na wałach przeciwpowodziowych.

„Mamy już określoną koncepcję dla niezwykłego miejsca położonego nad Wisłą – otrzymaliśmy 9 propozycji, z których jury wyłoniło projekt stworzony przez biuro projektowe eM4 . Pracownia Architektury. Brataniec. Kolejnym krokiem w procesie będzie podpisanie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej, wraz z otrzymaniem wszystkich wymaganych decyzji i uzgodnień” – poinformowano.

Sąd konkursowy w swoim uzasadnieniu podkreślił, że w zwycięskim projekcie „dodano elementy kompozycji zieleni, wzmacniając wykorzystanie procesu sukcesji naturalnej, co pozwoli zachować krajobrazowy charakter parku”. Sąd zauważył również, że przy planowaniu przestrzeni autorzy koncepcji skupili się na istniejącym zadrzewieniu.

Na wizualizacjach projektu widoczny jest bulwar wykonany z betonowych płyt, umiejscowiony na wałach przeciwpowodziowych. Obecnie na wałach także są betonowe płyty, jednak są one już mocno zużyte. Elementy rekreacyjne, takie jak ogród sensoryczny, naturalny plac zabaw, łąka rekreacyjna, boisko, minikosz, pump truck oraz ogrody deszczowe, pojawią się od strony planowanej stacji metra i Trasy Toruńskiej. Aleja żwirowa, która ma zastąpić dziką ścieżkę, została zaplanowana równolegle do betonowego bulwaru i będzie się znajdować bliżej brzegu. Pomiędzy aleją a bulwarem przewidziano między innymi drewniany pomost, miejsca do siedzenia i elementy land artu. W pobliżu rzeki zaplanowano również platformę widokową z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.