Współpraca Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej w utrzymaniu czystości Warszawy

Współpraca Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej w utrzymaniu czystości Warszawy

Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) współdziała z Strażą Miejską, zapewniając codzienny monitoring oraz utrzymanie porządku w stolicy Polski. Włącza się to w systematyczne działania mające na celu czystość miasta, a ich efektem jest już 21 tysięcy przeprowadzonych interwencji od początku bieżącego roku.

Takie współdziałanie jest niezbędne do utrzymania porządku w mieście liczącym dwa miliony mieszkańców i rozciągającym się na powierzchni ponad 500 km kwadratowych. Działania zarówno ZOM, jak i Straży Miejskiej, koncentrują się na eliminacji nielegalnych wysypisk, porzuconych odpadów oraz zniszczonych elementów infrastruktury miejskiej. – mówi Robert Szymański, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta.

Bezpośrednie działania dotyczą głównie problemu zaśmiecania przestrzeni publicznej. Aż 36 procent zgłoszeń dotyczy dzikich wysypisk śmieci – porzuconych mebli, opon czy odpadów poremontowych. Wszystkie te odpady powinny trafić do jednego z czterech punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) działających w stolicy.

Oprócz tego, 22 procent kontroli było skierowanych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Dotyczyło to interwencji u zarządców w zakresie uszkodzonych ławek, wiat, nieczytelnych znaków drogowych czy zapadniętych studzienek. Wandalizm stanowił temat 13 procent zgłoszeń – obejmowały one pomazane kosze, przystanki autobusowe czy ekrany dźwiękochłonne.

Interwencje polegają na ustaleniu zarządcy konkretnego terenu i zmotywowaniu go do wykonania swoich obowiązków. Po pewnym czasie sprawdzane jest, czy zarządca podjął odpowiednie kroki, a jeśli nie, Straż Miejska ma prawo nałożyć mandat, a nawet skierować sprawę do sądu.

Aktywne zaangażowanie mieszkańców w utrzymanie porządku również jest mile widziane. Informacje o miejscach wymagających sprzątania lub naprawy mogą być przekazywane do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, które kieruje je bezpośrednio do odpowiednich zarządców terenów.

Zgodnie z najnowszym Barometrem Warszawskim, 97 procent mieszkańców uznaje czystość w mieście za bardzo ważną. Zarząd Oczyszczania Miasta rozwija i udoskonala system utrzymania porządku, który obejmuje regularne sprzątanie ulic, chodników i przystanków oraz opróżnianie koszy na śmieci. Jako jednostka odpowiedzialna za duży obszar warszawskich terenów, ZOM utrzymuje wysoki standard porządku, co jest doceniane nie tylko przez mieszkańców, ale również przez osoby odwiedzające stolicę. Aż 84 procent ankietowanych ocenia czystość w mieście jako dobrą lub bardzo dobrą.