Systematyczna kontrola czystości w stolicy – 21 tysięcy interwencji od początku roku

Systematyczna kontrola czystości w stolicy – 21 tysięcy interwencji od początku roku

Zarówno regularne porządki, jak i ciągła kontrola stanu czystości są kluczowe dla utrzymania ładu w mieście. W tym celu Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) i Straż Miejska regularnie patrolują ulice, koncentrując się na eliminacji problemów takich jak nagromadzone odpady czy zniszczone elementy infrastruktury miejskiej. Od początku bieżącego roku, przeprowadzono już 21 tysięcy takich interwencji.

Utrzymanie porządku na obszarze przekraczającym 500 km kwadratowych i zamieszkałym przez dwa miliony mieszkańców jest skomplikowanym zadaniem, które wymaga kooperacji wielu instytucji i działań na różnych płaszczyznach. Jak podkreśla Robert Szymański, pełniący obowiązki dyrektora ZOM, kluczowe jest systematyczne sprzątanie oraz ciągłe monitorowanie stanu czystości, co umożliwia zachowanie wysokiego standardu bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej.

Najwięcej interwencji, bo aż 36 procent, dotyczyło dzikich wysypisk, porzuconych mebli i innych niechcianych przedmiotów, które powinny trafić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W stolicy działa obecnie cztery takie punkty. Kolejne 22 procent interwencji miało na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i dotyczyło m.in. uszkodzonych ławek, wiat, nieczytelnych znaków drogowych czy zapadniętych studzienek. 13 procent zgłoszeń obejmowało natomiast pomazane przez wandali kosze, wiaty przystankowe i ekrany dźwiękochłonne.

Podczas interwencji kontrolerzy identyfikują zarządcę danego terenu i zobowiązują go do naprawienia stwierdzonych uchybień. Po pewnym czasie kontrola jest powtarzana, a jeżeli zarządca nie dostosował się do zaleceń, Straż Miejska może wystawić mandat, a nawet skierować sprawę do sądu.

Dzięki codziennym działaniom patroli ZOM i Straży Miejskiej, poziom bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej stale rośnie. Mieszkańcy również mogą aktywnie uczestniczyć w dbaniu o porządek, przekazując informacje o miejscach wymagających interwencji do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Zgodnie z ostatnim Barometrem Warszawskim, aż 97 procent mieszkańców uznaje czystość za jedną z najważniejszych wartości miasta, a 84 procent ocenia ją na dobry lub bardzo dobry. Dlatego Zarząd Oczyszczania Miasta nieustannie pracuje nad udoskonaleniem systemu utrzymania porządku, który obejmuje regularne sprzątanie ulic, chodników i przystanków, opróżnianie koszy na śmieci oraz reagowanie na nagłe zdarzenia.