Wodociągi Warszawskie w ciągu 16 lat zainwestowały ponad 10 mld zł w modernizację infrastruktury i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców

Wodociągi Warszawskie w ciągu 16 lat zainwestowały ponad 10 mld zł w modernizację infrastruktury i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców

W ciągu minionych 16 lat Warszawski system wodociągowy dokonał imponujących inwestycji przekraczających sumę 10 mld zł. Te fundusze były wykorzystywane nie tylko na budowę i unowocześnienie sieci wodno-kanalizacyjnej, ale również na projekty mające na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli w obliczu negatywnych konsekwencji zmian klimatu.

Zmieniający się klimat ma swoje odzwierciedlenie również w stolicy Polski, szczególnie widoczne jest to podczas ulewnych deszczy prowadzących do powstawania lokalnych zalanych terenów. W celu zapewnienia ochrony przed tym zagrożeniem, miasto zdecydowało się na budowę nowych, dużej średnicy kolektorów: Lindego Bis, Mokotowski Bis oraz Wiślany. Łącznie ze zbiornikiem retencyjnym utworzonym na obszarze Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, te inwestycje zwiększą zdolność warszawskiej sieci kanalizacyjnej o około 140 tys. m3.

Wodociągi Warszawskie, znane również jako MPWiK, zrealizowały także inne projekty mające na celu zwiększenie retencji w mieście. Wśród nich znalazła się budowa kolektorów C-Bis i Zachodniego, a także modernizacja kolektorów Nadbrzeżnego i Burakowskiego. Przy realizacji tych ambitnych planów inwestycyjnych kluczowe było wsparcie ze strony Unii Europejskiej.

Nowo wybudowane i zmodernizowane kolektory to tylko część działań MPWiK mających na celu minimalizację negatywnych skutków zmian klimatu. Spółka koncentruje się również na inicjatywach proekologicznych – w ostatnich latach zamontowano panele fotowoltaiczne, co przyczyniło się do zwiększenia produkcji energii z własnych, ekologicznych źródeł. Dzięki zastosowaniu fotowoltaiki oraz produkcji biogazu w procesie fermentacji osadów ściekowych, warszawskie wodociągi są w stanie pozyskać ponad 1/3 zielonej energii potrzebnej do prowadzenia swojej działalności.

Mimo że realizacja inwestycji minimalizujących skutki zmian klimatycznych jest niezwykle istotna, najważniejszym celem dla Wodociągów Warszawskich jest zapewnienie nieprzerwanego dostarczania wody dla mieszkańców stolicy i utrzymanie sprawnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W związku z tym, spółka ciągle rozbudowuje i modernizuje zarówno sieć, jak i obiekty z nią związane. Ważną rolę odgrywają tu inwestycje takie jak budowa nowych pompowni ścieków czy modernizacja zakładów. Jednym z kluczowych przedsięwzięć ostatnich lat była modernizacja Zakładu Północnego, która przyczyniła się do poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom północnych dzielnic stolicy.

W sumie, przez ostatnie 16 lat, spółka przeznaczyła na swój program inwestycyjny ponad 10 mld zł. Wsparcie unijne stanowiło niemal 1/3 tej kwoty.