Warszawski Miesiąc Różnorodności

Warszawski Miesiąc Różnorodności

Po raz drugi stolica obchodzi w maju Warszawski Miesiąc Różnorodności. Przez cały miesiąc odbywają się wydarzenia dotyczące różnorodności, praw człowieka i równego traktowania. W akcji uczestniczą warszawskie biblioteki, muzea, domy kultury i inne miejskie jednostki – organizują spotkania, spektakle, promują literaturę tematyczną.

„Warszawskie obchody nawiązują do Europejskiego Miesiąca Różnorodności, któremu patronuje Komisja Europejska. W maju w wielu europejskich miastach odbywają się wydarzenia promujące różnorodność i inkluzję (włączanie, odwrotność wykluczenia społecznego) zarówno w miejscach pracy, jak i całych społecznościach.

Musimy współpracować, aby przezwyciężyć te trudne czasy. Różnorodność i inkluzja sprzyjają tworzeniu spójnych społeczności” – to słowa Heleny Dalli, europejskiej komisarki ds. równości.

Warszawa w ubiegłym roku przyjęła Politykę różnorodności społecznej. To dokument, który określa wartości i zasady działania Warszawy jako miasta inkluzywnego, czyli takiego, które dba o osoby o różnych potrzebach, dobrego do życia, włączającego a nie wykluczającego. Urząd Miasta dołączył również do Karty Różnorodności. To międzynarodowa inicjatywa promująca zarządzanie różnorodnością i równe traktowanie w miejscu pracy.