Warszawska Konferencja Kobiet: demokracja w pryzmacie kobiet

Warszawska Konferencja Kobiet: demokracja w pryzmacie kobiet

Przygotowuje się fascynujące wydarzenie, które ma na celu zbadanie obecnej sytuacji kobiet, kwestii równości w demokracji i problemów związanych ze zmianami klimatu. To spotkanie, zatytułowane Warszawska Konferencja Kobiet: Demokracja według kobiet, odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w sobotę, 30 września. Zgłoszenia uczestnictwa nadal są możliwe.

Organizatorami tego wydarzenia są Warszawska Rada Kobiet, Aldona Machnowska-Góra – wiceprezydent m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenie Kongres Kobiet. Te grupy znów postanowiły połączyć siły, aby stworzyć wydarzenie skupiające się na walce o demokrację, prawach kobiet, nowoczesnej edukacji obywatelskiej i ochronie środowiska.

Sobota będzie pełna dyskusji i paneli tematycznych. Pierwszy z nich to „Zapomniane słowo „równość”. Praktyczne wizje egalitarnej demokracji”, który skupia się na budowaniu demokracji opartej na równości w naszym kraju. Następnie omówione zostaną aspiracje młodych kobiet w panelu „Co gryzie pokolenia X, Y, Z”. Dyskusja „Kobiety, klimat i prawa zwierząt” skupi się na szukaniu sposobów na przeciwdziałanie dewastacji naszej planety. Kolejnym punktem do omówienia jest budowanie kapitału społecznego, wzmacnianie aktywizmu obywatelskiego i praworządności. Na koniec, podczas panelu „Feminizm, samorząd, państwo”, uczestnicy rozważą różnice między liderami płci męskiej a żeńskiej oraz rolę rad kobiet w samorządach.

W Warszawskiej Konferencji Kobiet pt. „Demokracja według kobiet” będą uczestniczyć Prezydent m.st. Warszawy – Rafał Trzaskowski oraz reprezentantki różnych pokoleń, polityczki, aktywistki oraz zwykłe Warszawianki, które nie zajmują żadnych publicznych stanowisk.