Uchwała krajobrazowa dla Warszawy

Uchwała krajobrazowa dla Warszawy

Stołeczny ratusz przedstawił projekt uchwały krajobrazowej dla Warszawy, która pomogłaby uporządkować przestrzeń miejską. Mieszkańcy mogą też zabrać głos w sprawie reklamy, szyldy, małej architektury czy ogrodzeń. Mają taką możliwość podczas konsultacji społecznych, które potrwają do 31 marca.

Projekt uchwały został po raz pierwszy przedstawiony w 2017 roku i spotkał się z zainteresowaniem opinii publicznej. W 2018 roku zaktualizowany dokument został udostępniony do publicznego wglądu zgodnie z ustawowymi procedurami. Po rozpatrzeniu uwag projekt został skierowany do Rady Miejskiej. 16 stycznia 2020 r. radni niemal jednogłośnie przyjęli dokument – ​​jednak uchwała została uchylona przez wojewodę mazowieckiego. Ten dalszy status określały sądy administracyjne kolejnych instancji. Ten proces trwał dwa lata. Zgodnie z wyrokiem sądu za uzgodnienie i wydanie dokumentu odpowiedzialne było miasto stołeczne Warszawa.

Prezentujemy projekt uchwały krajobrazowej po raz trzeci. Wierzę, że to ostatni już rozdział w długiej historii starań o wejście tego dokumentu w życie – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Uchwała musi zostać ostatecznie przyjęta przez radnych po rozpatrzeniu uwag mieszkańców. Te przepisy poprawią jakość stołecznej przestrzeni – redukując ilość banerów reklamowych.