Szkolenie seniorów w zakresie bezpieczeństwa na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie

Szkolenie seniorów w zakresie bezpieczeństwa na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie

Podkomisarz Edyta Bednarczyk, profilaktyk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, wzięła udział w specjalnej konferencji organizowanej przez III Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w stolicy, a to wszystko z okazji Dnia Seniora. Wydarzenie nosiło tytuł „Senior managerem swojego bezpieczeństwa” i skupiało się na zapewnieniu starszym obywatelom informacji, które pomogą im zapobiec staniu się ofiarami przestępstw.

Reprezentując policję na spotkaniu organizowanym przez ZUS trzeciego Oddziału w Warszawie, podkomisarz Bednarczyk skupiła się na najczęstszych przestępstwach, których ofiarami padają osoby starsze. W ramach prezentacji wyszczególniła typowe metody działania oszustów, które choć różne w szczegółach, często opierają się na tych samych podstawowych zasadach:

Zasady te obejmują zaskakiwanie interlokutora poprzez twierdzenie, że jego bliska osoba spowodowała wypadek, czy też żądanie, aby ofiara jak najszybciej przekazała pieniądze „fałszywemu policjantowi” czy kurierowi. Oszuści najczęściej inicjują kontakt telefoniczny z domowego numeru ofiary, a po uzyskaniu jej numeru komórkowego, kontynuują rozmowę na nim. Zalecają również ofierze, aby nie rozłączała aparatu telefonicznego oraz nie próbowała zweryfikować informacji, poprzez oddzwonienie do bliskich lub służb mundurowych. Inna popularna strategia polega na udawaniu pracownika banku lub placówki pocztowej, który ostrzega ofiarę o rzekomym zagrożeniu dla jej zgromadzonych środków finansowych.

Według policjantki bezpośrednia interakcja i dyskusje są najlepszymi metodami prewencyjnymi skierowanymi do seniorów. Funkcjonariusze z Pruszkowa starają się szerzyć wiedzę na temat taktyk stosowanych przez oszustów, by starsi obywatele byli przygotowani i mogli zaskoczyć przestępców swoim zdecydowanym postępowaniem i dobrze przemyślanymi decyzjami.

Na koniec spotkania, podkomisarz Bednarczyk podziękowała za zaproszenie i życzyła wszystkim seniorom spokojnych i bezpiecznych dni.