Stypendia miasta Warszawy im. Jana Pawła II dostępne dla studentów warszawskich uczelni w 2023 roku

Stypendia miasta Warszawy im. Jana Pawła II dostępne dla studentów warszawskich uczelni w 2023 roku

Od 1 września do 10 października 2023 roku, studenci z Warszawy będą mieli możliwość ubiegania się o stypendia miasta Warszawy im. Jana Pawła II. Celem stypendiów jest wsparcie tych, którzy nie tylko osiągają wysoką średnią ocen w szkole, ale także wykazują szczególne umiejętności i zaangażowanie w dziedzinach artystycznych, naukowych oraz sportowych, a także działalność społeczna.

Aby zakwalifikować się do stypendium, studenci muszą spełniać pewne kryteria formalne. Przede wszystkim, ich średnia ocen na koniec roku akademickiego nie może być niższa niż 3,5. Dodatkowo, miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 2500 zł netto.

Stypendia są przyznawane na okres dziewięciu miesięcy roku akademickiego. Kwota stypendium może wynosić od 500 do nawet 1500 zł miesięcznie. Jak zaznacza Agata Madaj z Centrum Myśli Jana Pawła II, decyzja o przyznaniu stypendium jest podejmowana na podstawie konkursu, w którym najważniejsza jest dokumentacja osiągnięć kandydata. Z tego powodu, warto jak najszybciej zgłaszać swoją kandydaturę.

Stypendia te to nie tylko finansowe wsparcie dla studentów, ale również szansa na rozwijanie pasji, nawiązywanie nowych kontaktów i realizowanie własnych projektów.